pingbot.me
Back to subtitle list

Hometown Cha-Cha-Cha (Seaside Village Cha-Cha-Cha / Gaenmaeul Chachacha / 갯마을 차차차) Vietnamese Subtitles

 Hometown Cha-Cha-Cha (Seaside Village Cha-Cha-Cha / Gaenmaeul Chachacha / 갯마을 차차차)
Sep 13, 2021 00:34:26 Phat Huu Vietnamese 3

Release Name:

Hometown.Cha-Cha-Cha.S01E06.Episode.6.WEBRip.Netflix.vi

Release Info:

Phụ đề chính thức từ Netflix.     
Download Subtitles
Sep 12, 2021 15:04:48 106.53KB Download Translate

1 00:00:13,013 --> 00:00:14,681 ‎LOẠT PHIM NETFLIX 2 00:00:58,141 --> 00:00:59,017 ‎Tổ trưởng Hong. 3 00:00:59,100 --> 00:01:00,226 ‎Ừ. 4 00:01:01,186 --> 00:01:02,520 ‎Chúng ta… 5 00:01:03,688 --> 00:01:05,315 ‎Vào cái đêm hôm đó ấy… 6 00:01:07,525 --> 00:01:09,152 ‎Thật sự không có chuyện gì à? 7 00:01:11,404 --> 00:01:13,948 ‎Ừ, đâu có gì. 8 00:01:15,700 --> 00:01:16,576 ‎Thật không? 9 00:01:18,536 --> 00:01:19,537 ‎Ừ. 10 00:01:28,630 --> 00:01:30,757 ‎Tôi có việc gấp nên đi trước nhé.