Back to subtitle list

Hard Hit (Balsinjehan/발신제한) Vietnamese Subtitles

 Hard Hit (Balsinjehan/발신제한)

Movie Info:

Released: 23 Jun 2021
Runtime: 94 min
Genre: Thriller
Director: Changju Kim
Actors: Ji Chang-Wook, Woo-jin Jo, Ji-ho Kim
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

N/A

Jan 13, 2022 17:37:31 Princes_Fieva Vietnamese 2

Release Name:

Hardt.2021.KOREAN.1080p.WEB-DL.x264-[Mkvking.com]

Release Info:

Iqiyi Retail... 
Download Subtitles
Dec 21, 2021 18:36:00 89.48KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:01:57,229 --> 00:01:58,360 Cuối cùng cũng tỉnh rồi. 3 00:01:58,360 --> 00:01:59,530 Bố mau dậy đi. 4 00:01:59,530 --> 00:02:04,040 Cuối cùng đã đánh thức được năng lượng ẩn giấu bên trong rồi. 5 00:02:04,040 --> 00:02:06,730 Bố, bố vẫn chưa tỉnh ngủ sao? 6 00:02:06,730 --> 00:02:08,430 Không phải bố nói một chút nữa là dậy sao? 7 00:02:08,430 --> 00:02:10,530 Thêm 5 phút thôi. 8 00:02:11,950 --> 00:02:14,710 Đã là lần thứ ba bố nói thêm năm phút rồi. 9 00:02:14,710 --> 00:02:17,620 Min Jun, con ra ngoài đi, bố mệt lắm. 10 00:02:19,170 --> 00:02:22,470 Mẹ ơi, bố lại nói thêm năm phút nữa.