Back to subtitle list

Graduate First (Passe ton bac d'abord...) Arabic Subtitles

 Graduate First (Passe ton bac d'abord...)
Jun 17, 2022 17:51:55 hmzawy94 Arabic 3

Release Name:

Passe.Ton.Bac.Dabord.1978.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD-MA.2.0-UnKn0wn

Release Info:

تعديل التوقيت لتتناسب مع نسخ البلوراي 
Download Subtitles
Jun 17, 2022 03:21:08 65.16KB Download Translate

1 00:00:21,000 --> 00:00:31,000 (Ýíáã : (ÊÎÜÑøÌ ÃæáÇð ÊÜÑÌÜãÜÉ : ÝÜáÇÏíÜãÜíÜÑ @Hmzawy94 : ÊÚÏíá ÇáÊæÞíÊ 2 00:00:32,329 --> 00:00:33,808 ÇÌáÓæÇ 3 00:00:40,609 --> 00:00:44,318 ãÔßáÉ ÇáÝáÓÝÉ åæ Ãäßã ÊÃÊæä ÈÃÝßÇÑ ãÓÈÞÉ ÚäåÇ 4 00:00:46,641 --> 00:00:48,677 æÐáß ãÇ íÒÚÌäí 5 00:00:51,951 --> 00:00:56,661 ÇáßËíÑ ãä ÇáÃÔíÇÁ æãä ÖãäåÇ ÇáÃÏÈ 6 00:00:56,791 --> 00:01:01,342 ÊÛÑÓ Ýíßã ÃÝßÇÑÇð æ ÊÃÊæä åäÇ ÈÚÞæá ãÈÑãÌÉ ÈãÝÇåíã ãÓÈÞÉ 7 00:01:01,471 --> 00:01:05,783 ÃÚÊÞÏ ÈÃä Ãæá ãåãÉ áäÇ Ýí ÏÑæÓ ÇáÝáÓÝÉ åÐå 8 00:01:08,599 --> 00:01:12,831 åí äÓíÇä 9 00:01:12,959 --> 00:01:15,473 ßá ÔíÁ ÊÚáãÊæå