Back to subtitle list

Fury Vietnamese Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 ShBoom Vietnamese 3

Release Name:

Fury.2014.1080p.BluRay.x264-SPARKS

Release Info:

Chỉnh sửa chút từ sub của bạn KenzDK. 
Download Subtitles
May 27, 2021 00:33:20 120.88KB Download Translate

1 00:00:17,650 --> 00:00:19,390 Chúng đang nả đan từ trong rừng. 2 00:00:19,490 --> 00:00:20,860 Chúng đang đợi xe tăng đến. 3 00:00:21,320 --> 00:00:22,820 Quân địch đang bắn lửa từ bên hông phải. 4 00:00:22,880 --> 00:00:24,480 Tôi nhắc lại bên hông phải của chúng ta. 5 00:00:30,990 --> 00:00:32,540 Công chúa Đỏ gọi Văn hóa. 6 00:00:32,800 --> 00:00:35,300 Cẩn thận. Tình hình rất tồi tệ. Hết. 7 00:00:36,180 --> 00:00:37,680 Trung sĩ Humphrey vừa xuất hiện. 8 00:00:37,740 --> 00:00:40,500 Có thông tin gì từ mạn bên phải không? 9 00:00:41,980 --> 00:00:43,780 Văn hóa, không có gì đâu. 10 00:00:43,840 --> 00:00:44,960 Di chuyển đi.