Back to subtitle list

Fury Vietnamese Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 subs-scanner Vietnamese 10

Release Name:

Fury
Download Subtitles
Aug 04, 2015 17:46:46 112.28KB Download Translate

1 00:00:19,520 --> 00:00:20,720 Chúng bắn lửa từ hướng đó. Chúng đang đợi xe tăng đến. 2 00:00:21,420 --> 00:00:22,920 Quân địch đang bắn lửa từ bên hông phải. 3 00:00:22,980 --> 00:00:24,580 Tôi nhắc lại bên hông phải của chúng ta. 4 00:00:31,090 --> 00:00:32,640 Hãy cẩn thận. 5 00:00:32,900 --> 00:00:35,400 Nắm chắc vào, tình hình đang rất tệ đấy. 6 00:00:36,280 --> 00:00:37,780 Trung sĩ Humphrey 7 00:00:37,840 --> 00:00:40,600 Có thông tin gì từ mạn bên phải không? 8 00:00:42,080 --> 00:00:43,880 Tiêu cực lắm. 9 00:00:43,940 --> 00:00:45,061 Di chuyển đi. 10 00:00:45,740 --> 00:00:48,580 Số 2 đây. Số 88 trong cái nhà thờ đó.