Back to subtitle list

Fury Vietnamese Subtitles

 Fury

Movie Info:

Released: 17 Oct 2014
Runtime: 134 min
Genre: Action, Drama, War
Director: David Ayer
Actors: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña
Country: USA, China, UK
Rating: 7.6

Overview:

A grizzled tank commander makes tough decisions as he and his crew fight their way across Germany in April, 1945.

Oct 09, 2021 19:54:58 nhatthuong Vietnamese 2

Release Name:

Fury (2014) - DVDSCR - 720p - Maxillion

Release Info:

Sync sub for Fury (2014) - DVDSCR - 720p - Maxillion 
Download Subtitles
Dec 01, 2014 08:01:16 88.74KB Download Translate

1 00:00:45,500 --> 00:00:48,630 sync by NhatThuongLion //Trong thế chiến thứ II. 2 00:00:48,640 --> 00:00:52,000 Xe tăng Đức được vũ trang và thiết giáp tốt hơn. 3 00:00:52,490 --> 00:00:55,980 Người Mỹ chịu thiệt hại nặng nề... 4 00:00:55,990 --> 00:00:59,490 ...trong những cuộc đối đầu. 5 00:01:00,750 --> 00:01:05,000 Fury 6 00:01:07,130 --> 00:01:08,490 Có nghe không? 7 00:01:10,500 --> 00:01:14,490 Tháng 4 năm 1945. 8 00:01:14,990 --> 00:01:17,830 Quân Đồng Minh tiến sâu vào khu vực Đức Quốc Xã. 9 00:01:17,840 --> 00:01:20,500 Trung tâm cuộc chiến khốc liệt hơn bao giờ hết. 10 00:01:21,000 --> 00:01:24,990 Desperate Hitler tuyên bố chiến tranh toàn quốc.