Back to subtitle list

From Now, Showtime! (Showtime Begins! / Jigeumbuteo Showtime! / 지금부터, 쇼타임!) Vietnamese Subtitles

 From Now, Showtime! (Showtime Begins! / Jigeumbuteo Showtime! / 지금부터, 쇼타임!)
May 10, 2022 04:57:59 lyhnca150186 Vietnamese 3

Release Name:

Tập 5+6 bản Appletor

Release Info:

Phim đã mux: http://gg.gg/1106cc Nhớ rate ủng hộ mình nhá. 
Download Subtitles
May 09, 2022 17:16:48 79.82KB Download Translate

1 00:00:18,280 --> 00:00:19,230 Sao thế? 2 00:00:19,680 --> 00:00:21,870 Đứng yên đi, đừng động đậy. 3 00:00:22,040 --> 00:00:22,870 Có cái gì à? 4 00:00:23,520 --> 00:00:25,150 Tôi đã bảo cô đứng yên đi mà lại. 5 00:00:26,400 --> 00:00:27,750 Có ma trứng ở đây này. 6 00:00:39,760 --> 00:00:40,790 Nó đi chưa? 7 00:00:45,800 --> 00:00:47,830 Con ma trứng đi chưa vậy? 8 00:00:55,500 --> 00:00:56,340 Ừ. 9 00:00:57,280 --> 00:00:58,350 Nó đi rồi. 10 00:01:02,440 --> 00:01:06,350 Ôi, lúc nãy suýt nữa tôi đã chạm mắt với con ma trứng à?

May 09, 2022 17:16:48 83.51KB Download Translate

1 00:00:13,680 --> 00:00:15,310 (Tập 6) 2 00:00:21,960 --> 00:00:24,030 Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả? 3 00:00:31,440 --> 00:00:34,270 Mày cứ thế này là bọn tao lại phải nổi điên lên đấy. 4 00:00:34,520 --> 00:00:36,590 Ngoan ngoãn đi theo đi. 5 00:00:40,520 --> 00:00:41,710 Lại gì nữa đây? 6 00:00:53,080 --> 00:00:54,230 Bỏ tay ra đi. 7 00:00:58,760 --> 00:01:00,030 Lại tên nào nữa đây? 8 00:01:00,360 --> 00:01:02,390 Đừng có sủa xằng ở đó nữa. 9 00:01:02,760 --> 00:01:03,550 Mau biến đi. 10 00:01:03,560 --> 00:01:04,670 Tôi không biến đấy, sao nào?