Back to subtitle list

From Now, Showtime! (Showtime Begins! / Jigeumbuteo Showtime! / 지금부터, 쇼타임!) Vietnamese Subtitles

 From Now, Showtime! (Showtime Begins! / Jigeumbuteo Showtime! / 지금부터, 쇼타임!)
May 09, 2022 22:29:18 lyhnca150186 Vietnamese 6

Release Name:

Tập 3+4 bản Appletor

Release Info:

Phim đã mux: http://gg.gg/1106cc                    Nhớ rate ủng hộ mình nhá.  
Download Subtitles
May 09, 2022 06:27:56 97.51KB Download Translate

1 00:00:18,280 --> 00:00:19,630 Mình có thể làm được. 2 00:00:22,560 --> 00:00:25,270 A, hưm. A, ê, ê, ô, ha. 3 00:00:25,480 --> 00:00:26,830 Cười cười. 4 00:00:27,120 --> 00:00:28,910 Anh Cha Cha Woong, chào anh! 5 00:00:28,920 --> 00:00:30,270 Tôi mang đồ ăn phụ đến đây. 6 00:00:30,760 --> 00:00:31,430 Chào! 7 00:00:36,360 --> 00:00:37,110 Ôi trời! 8 00:00:37,920 --> 00:00:39,750 Hình như tôi đánh thức anh lúc anh đang ngủ rồi. 9 00:00:40,080 --> 00:00:41,470 Ôi tôi xin lỗi, tôi... 10 00:00:42,760 --> 00:00:46,510 À, tôi đến để đưa cho anh cái này.

May 09, 2022 06:27:56 96.54KB Download Translate

1 00:00:13,910 --> 00:00:15,020 Đứng im! 2 00:00:15,070 --> 00:00:16,420 Cảnh sát đây. 3 00:00:16,590 --> 00:00:18,260 Ôi. 4 00:00:18,510 --> 00:00:20,260 Các vị bị bắt vì tội tham gia vào 5 00:00:20,270 --> 00:00:21,460 chơi cờ bạc trái phép. 6 00:00:21,470 --> 00:00:23,220 Gì vậy? 7 00:00:23,230 --> 00:00:25,740 Đứng im! 8 00:00:25,750 --> 00:00:26,620 Để tay lên gáy! 9 00:00:26,630 --> 00:00:27,620 Chặn lại đi! 10 00:00:27,710 --> 00:00:29,060 Chặn họ lại đi, tên nhãi này.