Back to subtitle list

From Now, Showtime! (Showtime Begins! / Jigeumbuteo Showtime! / 지금부터, 쇼타임!) Vietnamese Subtitles

 From Now, Showtime! (Showtime Begins! / Jigeumbuteo Showtime! / 지금부터, 쇼타임!)
May 09, 2022 22:29:18 lyhnca150186 Vietnamese 2

Release Name:

Tập 1+2 bản Appletor

Release Info:

Rate ủng hộ mình nhé. CÓ thể tải trực tiếp phim đã mux ở đây https://hdvietnam.org/tags/hothanhly/ 
Download Subtitles
May 07, 2022 15:49:54 101.27KB Download Translate

1 00:00:08,590 --> 00:00:11,660 (Tất cả nhân vật, sự kiện đều không có thật) 2 00:00:49,750 --> 00:00:50,780 Ngươi 3 00:00:52,310 --> 00:00:53,380 đã chết khi nào? 4 00:00:53,390 --> 00:00:56,100 Ta vẫn đang sống. 5 00:00:56,110 --> 00:00:57,620 Không! 6 00:00:57,750 --> 00:01:00,180 Ta cũng là con ác quỷ đã chết cách đây cả trăm năm. 7 00:01:00,350 --> 00:01:01,900 Hãy vứt bỏ những lưu luyến của kiếp này đi! 8 00:01:02,510 --> 00:01:04,460 Đây không phải là nơi để người lưu lại đâu. 9 00:01:27,430 --> 00:01:29,420 Hãy thả linh hồn đứa trẻ này ra! 10 00:01:30,510 --> 00:01:31,220

May 07, 2022 15:49:54 98.81KB Download Translate

1 00:00:35,500 --> 00:00:36,930 Thưa Tướng Quân, 2 00:00:37,740 --> 00:00:40,970 ngài không cần phải đi đưa tiễn tôi thế này đâu ạ. 3 00:00:42,020 --> 00:00:43,570 Ta đã trở thành thần Momju 4 00:00:43,580 --> 00:00:47,050 nên đâu thể để đệ tử của mình ra đi đơn độc được. 5 00:00:48,660 --> 00:00:50,810 Năm 19 tuổi người đã được thần nhập vào 6 00:00:50,820 --> 00:00:52,930 và cả đời phục dịch cho ta. 7 00:00:53,300 --> 00:00:55,130 Ta làm thế này có là gì đâu. 8 00:00:58,620 --> 00:01:00,170 Cuộc đời... 9 00:01:01,340 --> 00:01:04,130 lúc còn sống thì thấy thật dài 10 00:01:04,140 --> 00:01:06,130 thật dai dẳng.