pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Farsi/Persian Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 mehdi_vd Farsi/Persian 6

Release Name:

Fringe.S05E12.720p.WEB-DL.By VMiLaD

Release Info:

هماهنگ با نسخه وب/فقط یه مورد اونم اینکه ناهماهنگی این قسمت در حد چن ثانیه بود که در صورتی که زمانبندی خیلی براتون مهمه این رو دانلود کنید در غیر اینصورت تفاوتشون زیاد نیست 
Download Subtitles
Jan 20, 2013 08:54:36 25.8KB Download Translate

1 00:00:00,678 --> 00:00:02,249 ...ÞÈáÇð ÏÑ "ÝÑíäÌ" ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏ 2 00:00:02,378 --> 00:00:04,140 ÎÈÑ ÏÇÏä íå ÕÍäå ÌÑã ÈíÑæä ÔåÑ ÇÊÝÇÞ ÇÝÊÇÏå 3 00:00:04,285 --> 00:00:05,639 æ ãä ÇæäÌÇ ÈÑÇí Çæáíä ÈÇÑ ÇÊÇ" Ñæ ÏíÏã" 4 00:00:05,763 --> 00:00:07,243 Çæä ãä Ñæ Èå ÚÖæíÊ ãÞÇæãÊ ÏÑÇæÑÏ 5 00:00:07,357 --> 00:00:09,271 Èåã íÇÏ ÏÇÏ ÌæÑí äÐÇÑã Ðåäã Ñæ ÈÎæää 6 00:00:09,495 --> 00:00:11,131 ÝÇÎÊå" ˜íå¿" 7 00:00:11,248 --> 00:00:13,709 !ãä äãí Ïæäã !åí˜Ó äãí Ïæäå 8 00:00:14,303 --> 00:00:15,669 äæÇÑåÇ Ñæ ÊÇ ˜ÌÇ ÏäÈÇá ˜ÑÏíä¿ 9 00:00:15,771 --> 00:00:17,674 ãÇ Óä åÇ Ñæ ÇÒ ãÚÏä "äÓíáæÇäíÇ" íÏÇ ˜ÑÏíã 10