pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Vietnamese Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:58 pony0780 Vietnamese 10

Release Name:

Fringe.S05E06.HDTV.x264-LOL

Release Info:

Tuần trước thì mình bị mất hết file sub đã dịch nên chưa hoàn chỉnh. Tuần này thì nhà có giỗ nên dịch cũng hơi vội, nhưng có lẽ khá hơn lần trước :D Các bạn xem film vui vẻ nhé. Series dự định dịch tiếp theo: - Supernatural - White Collar - Hustle. Mình xin phép hỏi có ai xem White Collar ko? Nếu dù chỉ có 1 người xem mình cũng dịch series này. Các bạn cmt cho mình biết nhé. 
Download Subtitles
Nov 11, 2012 06:15:06 47.76KB Download

[Script Info] ; Script generated by Aegisub 3.0.2 ; http://www.aegisub.org/ Title: Default Aegisub file ScriptType: v4.00+ WrapStyle: 0 ScaledBorderAndShadow: yes Collisions: Normal Audio URI: Fringe.S05E06.HDTV.x264-LOL.mp4 Scroll Position: 481 Active Line: 545 Video Zoom Percent: 0.5 Video File: Fringe.S05E06.HDTV.x264-LOL.mp4 Video Aspect Ratio: c1.78218 Video Position: 60793 YCbCr Matrix: TV.601 [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default,Arial,20,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,2,2,10,10,10,1 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:00:01.09,0:00:03.38,Default,,0,0,0,,Kế hoạch này \Nsẽ giúp chúng ta khôi phục lại tất cả. Dialogue: 0,0:00:03.65,0:00:06.32,Default,,0,0,0,,Và giải thoát thế giới \N khỏi bọn Người quan sát. Dialogue: 0,0:00:06.36,0:00:07.96,Default,,0,0,0,,Fringe tập trước Dialogue: 0,0:00:07.99,0:00:10.26,Default,,0,0,0,,{\i1}(Edwin){\i0} {\i1}Có 1 người đàn ông đến đây \N và đi vào trong mỏ than{\i0} Dialogue: 0,0:00:10.30,0:00:11.23,Default,,0,0,0,,Tên ông ta là Donal Dialogue: 0,0:00:11.26,0:00:12.50,Default,,0,0,0,,Ta chẳng biết Donal nào cả. Dialogue: 0,0:00:12.53,0:00:13.77,Default,,0,0,0,,Anh ta đã bị bắt đi rồi Dialogue: 0,0:00:13.80,0:00:15.43,Default,,0,0,0,,Có 2 kẻ lạ mặt \N đã chặn ý định vào mỏ than của anh ấy Dialogue: 0,0:00:19.71,0:00:22.48,Default,,0,0,0,,Cô chẳng chịu biết khi nào thì nên từ bỏ. Dialogue: 0,0:00:23.55,0:00:24.48,Default,,0,0,0,,Etta. Dialogue: 0,0:00:24.51,0:00:26.38,Default,,0,0,0,,Không, không Dialogue: 0,0:00:26.42,0:00:29.75,Default,,0,0,0,,Chúng ta có lại con bé để làm gì khi lại để mất nó lần nữa chứ? Dialogue: 0,0:00:31.82,0:00:34.99,Default,,0,0,0,,{\i1}(Anil){\i0} Năng lực của họ \Nđược hỗ trợ bởi công nghệ.{\i0} Dialogue: 0,0:00:35.03,0:00:37.06,Default,,0,0,0,,Tôi có thể biến thành 10 lần như anh Dialogue: 0,0:00:37.10,0:00:38.06,Default,,0,0,0,,nếu tôi cũng có loại công nghệ ấy ở trong đầu. Dialogue: 0,0:01:11.90,0:01:14.47,Default,,0,0,0,,{\i1}(Walter) Xin chào, là tôi đây. {\i0} Dialogue: 0,0:01:14.51,0:01:16.34,Default,,0,0,0,,{\i1}Nhưng chắc hẳn các bạn cũng biết rồi nhỉ.{\i0}