pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Vietnamese Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:58 ng.minhanh412 Vietnamese 1

Release Name:

Fringe S05E03 HDTV x264-LOL
Download Subtitles
Nov 07, 2012 16:02:42 49.21KB Download Translate

1 00:00:01,571 --> 00:00:02,821 Nếu bạn đang xem thứ này... 2 00:00:02,872 --> 00:00:03,989 vậy thì bạn biết rất rõ... 3 00:00:04,040 --> 00:00:05,740 rằng những "Người quan sát" đã xâm chiếm thế giới. 4 00:00:06,274 --> 00:00:08,275 Phần trước của Fringe... 5 00:00:08,293 --> 00:00:10,495 Chúng ta không thể quay lại Harvard. Chúng ta không thể lấy được nó. 6 00:00:10,546 --> 00:00:12,080 Nó đã bị tiếp quản bởi những Người quan sát. 7 00:00:12,114 --> 00:00:13,664 Chà, không vấn đề gì. 8 00:00:13,699 --> 00:00:14,916 Những đường hầm! 9 00:00:14,950 --> 00:00:18,419 2,25 dặm của những đường ngầm của ngôi nhà đó là những...