pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Vietnamese Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:57 Intelvn2018 Vietnamese 4

Release Name:

Fringe - Fifth Season

Release Info:

Gom lại cho mọi người dễ download 
Download Subtitles
Jul 26, 2021 10:32:22 43.52KB Download Translate

1 00:00:01,710 --> 00:00:03,530 - Họ đang tới. - Ai cơ? 2 00:00:03,580 --> 00:00:05,920 Thế giới của chúng ta đang bị cai trị... 3 00:00:05,950 --> 00:00:07,790 bởi một giống loài tiên tiến của con người... 4 00:00:07,820 --> 00:00:08,990 mà chúng ta gọi là "Người quan sát". 5 00:00:09,020 --> 00:00:11,220 Dám cắn trộm tôi, tôi sẽ hạ bệ anh. 6 00:00:11,260 --> 00:00:12,860 Tôi là giáo sư Walter Bishop. 7 00:00:12,890 --> 00:00:14,930 Tôi có một kế hoạch để chống lại. 8 00:00:14,960 --> 00:00:18,460 Không phải tất cả họ đều là kẻ xấu. Một trong số họ từng cố giúp chúng ta. 9 00:00:18,500 --> 00:00:19,800 Anh ấy tên là "Tháng Chín". 10

Jul 26, 2021 10:32:22 47.32KB Download Translate

1 00:00:01,780 --> 00:00:03,180 Đội Fringe đầu tiên không hề biến mất. 2 00:00:03,210 --> 00:00:04,550 Họ không mất tích. 3 00:00:04,580 --> 00:00:05,880 Anh nói đúng. Họ đang ở trong hổ phách. 4 00:00:05,920 --> 00:00:07,250 Tập trước của Fringe... 5 00:00:08,690 --> 00:00:10,090 Olivia! 6 00:00:10,120 --> 00:00:12,220 Olivia, thở đi. 7 00:00:12,260 --> 00:00:14,730 Em đang ở năm 2036. 8 00:00:14,760 --> 00:00:16,490 Anh muốn em gặp Etta. 9 00:00:16,530 --> 00:00:18,500 Chào mẹ. 10 00:00:21,500 --> 00:00:24,340

Jul 26, 2021 10:32:22 49.23KB Download Translate

1 00:00:01,380 --> 00:00:02,650 Nếu bạn đang xem thứ này... 2 00:00:02,680 --> 00:00:03,820 vậy thì bạn biết rất rõ... 3 00:00:03,850 --> 00:00:05,550 rằng những "Người quan sát" đã xâm chiếm thế giới. 4 00:00:05,580 --> 00:00:07,590 Phần trước của Fringe... 5 00:00:07,620 --> 00:00:09,820 Chúng ta không thể quay lại Harvard. Chúng ta không thể lấy được nó. 6 00:00:09,850 --> 00:00:11,390 Nó đã bị tiếp quản bởi những Người quan sát. 7 00:00:11,420 --> 00:00:12,990 Chà, không vấn đề gì. 8 00:00:13,020 --> 00:00:14,230 Những đường hầm! 9 00:00:14,260 --> 00:00:17,730 2,25 dặm của những đường ngầm của ngôi nhà đó là những...

Jul 26, 2021 10:32:22 45.51KB Download Translate

1 00:00:01,850 --> 00:00:03,180 Phần trước của Fringe... 2 00:00:03,210 --> 00:00:04,480 Chúng tôi đang tìm kiếm ông... 3 00:00:04,520 --> 00:00:05,780 và những người bạn của ông. 4 00:00:08,990 --> 00:00:10,460 Cô nhóc đó là ai? 5 00:00:10,490 --> 00:00:12,220 Cô nhóc tóc vàng đó là ai? 6 00:00:12,260 --> 00:00:13,490 Nếu bạn đang xem thứ này... 7 00:00:13,530 --> 00:00:14,560 vậy thì bạn biết rằng những Người quan sát... 8 00:00:14,590 --> 00:00:16,030 đã xâm chiếm thế giới. 9 00:00:16,060 --> 00:00:17,560 Ta buộc phải phong ấn chúng trong hổ phách. 10 00:00:17,600 --> 00:00:18,830

Jul 26, 2021 10:32:22 44.87KB Download Translate

1 00:00:01,630 --> 00:00:02,730 Phần trước của Fringe... 2 00:00:02,760 --> 00:00:03,930 Chúng đã làm gì với công viên vậy? 3 00:00:03,970 --> 00:00:05,470 Chúng san phẳng để lắp đặt máy móc... 4 00:00:05,500 --> 00:00:07,040 bơm các-bon mô-nô-xít (CO) vào khí quyển. 5 00:00:07,070 --> 00:00:08,000 Tại sao? 6 00:00:08,040 --> 00:00:09,070 Không khí ở đây, 7 00:00:09,100 --> 00:00:10,170 quá nhiều ô-xy đối với chúng. 8 00:00:10,210 --> 00:00:11,340 Một vài năm nữa, và những tác động... 9 00:00:11,370 --> 00:00:12,540 sẽ không thể đảo ngược được nữa. 10

Jul 26, 2021 10:32:22 40.22KB Download Translate

1 00:00:01,450 --> 00:00:02,680 Kế hoạch này sẽ giúp chúng ta khôi phục lại tất cả. 2 00:00:02,710 --> 00:00:05,380 Và giải thoát thế giới khỏi bọn Người quan sát. 3 00:00:05,420 --> 00:00:07,020 Fringe tập trước 4 00:00:07,050 --> 00:00:09,320 (Edwin) Có 1 người đàn ông đến đây và đi vào trong mỏ than 5 00:00:09,350 --> 00:00:10,290 Tên ông ta là Donal 6 00:00:10,320 --> 00:00:11,560 Ta chẳng biết Donal nào cả. 7 00:00:11,590 --> 00:00:12,820 Anh ta đã bị bắt đi rồi 8 00:00:12,860 --> 00:00:14,490 Có 2 kẻ lạ mặt đã chặn ý định vào mỏ than của anh ấy 9 00:00:18,760 --> 00:00:21,530 Cô chẳng chịu biết khi nào thì nên từ bỏ.

Jul 26, 2021 10:32:22 41.25KB Download Translate

1 00:00:04,270 --> 00:00:05,330 Fringe tập trước 2 00:00:06,400 --> 00:00:08,170 Không, không 3 00:00:08,200 --> 00:00:10,210 Con gái chúng ta đã hiến cả mạng sống để chúng ta được tự do 4 00:00:10,240 --> 00:00:12,740 Và giờ tới lượt chúng ta hiến mạng của mình để chắc rằng 5 00:00:12,770 --> 00:00:13,980 Điều đó có ý nghĩa. 6 00:00:14,010 --> 00:00:16,440 Em cũng muốn vậy. 7 00:00:16,480 --> 00:00:18,610 Anh ko định ở lại lâu như vậy. 8 00:00:18,610 --> 00:00:20,820 Chỉ là anh muốn được thấy con bé. 9 00:00:20,850 --> 00:00:22,920 Anh đến đây cũng được. Chỉ cần nói cho em biết thôi. 10 00:00:22,950 --> 00:00:24,890

Jul 26, 2021 10:32:22 39.38KB Download Translate

1 00:00:01,860 --> 00:00:04,000 Chúng ta có lại con bé để làm gì khi lại để mất nó lần nữa? 2 00:00:04,030 --> 00:00:07,140 Fringe tập trước... 3 00:00:07,170 --> 00:00:10,110 Các con phải cùng nhau đối mặt với nỗi đau này. 4 00:00:10,140 --> 00:00:12,110 Nỗi đau là thứ mà con bé để lại. 5 00:00:12,140 --> 00:00:13,840 Là điều chứng minh rằng con bé đã từng tồn tại. 6 00:00:13,880 --> 00:00:16,080 Con gái chúng ta đã hiến cuộc đời nó để ta được tự do. 7 00:00:16,110 --> 00:00:17,680 Và giờ tới lượt chúng ta cống hiến mạng sống của mình 8 00:00:17,710 --> 00:00:20,020 để chắc rằng điều đó thật sự có ý nghĩa. 9 00:00:20,050 --> 00:00:21,880 Em lại có kiểu mặt thế rồi.

Jul 26, 2021 10:32:22 42.99KB Download Translate

1 00:00:02,150 --> 00:00:03,150 Tôi sẽ chỉ cho các bạn 2 00:00:03,180 --> 00:00:04,380 Phần tiếp theo của kế hoạch 3 00:00:04,420 --> 00:00:06,380 Để đánh bại bọn Người quan sát. 4 00:00:06,420 --> 00:00:08,020 Fringe tập trước... 5 00:00:08,050 --> 00:00:10,260 Donald... 6 00:00:10,290 --> 00:00:12,420 Đó là tên người đàn ông đã đợi Walter 7 00:00:12,460 --> 00:00:13,560 21 năm trước. 8 00:00:13,590 --> 00:00:14,860 Cậu ta đi rồi. 9 00:00:14,890 --> 00:00:16,800 Cậu ta là 1 phần của kế hoạch, 10 00:00:16,830 --> 00:00:20,400 Và nếu thiếu các phần, thì kế hoạch trở nên vô dụng!

Jul 26, 2021 10:32:22 35.7KB Download Translate

1 00:00:02,030 --> 00:00:03,230 Fringe tập trước… 2 00:00:03,260 --> 00:00:04,470 Tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp lại cháu. 3 00:00:04,500 --> 00:00:05,800 Ta rất muốn liên lạc với cháu, 4 00:00:05,830 --> 00:00:08,070 Nhưng chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. 5 00:00:08,100 --> 00:00:09,700 Mọi người cần bà giúp, Nina. 6 00:00:09,740 --> 00:00:12,270 Hasting, lo cho Dr. Bishop bất cứ thứ gì ông ấy cần. 7 00:00:12,310 --> 00:00:14,540 Oh, thật vinh dự. 8 00:00:14,580 --> 00:00:15,980 Ai đấy? 9 00:00:16,010 --> 00:00:17,350 Đó là 1 vụ chúng ta đã từng giải quyết. 10

Jul 26, 2021 10:32:22 40.83KB Download Translate

1 00:00:01,260 --> 00:00:02,600 Fringe tập trước... 2 00:00:02,630 --> 00:00:03,970 Tất cả bọn họ ko hẳn là xấu. 3 00:00:04,000 --> 00:00:05,230 1 người trong số đó đã cố giúp chúng ta. 4 00:00:05,270 --> 00:00:06,900 Tên anh ta là Tháng Chín. 5 00:00:06,940 --> 00:00:08,340 5 tuần sau cuộc xâm lược, 6 00:00:08,370 --> 00:00:09,470 Có 1 người đàn ông tới đây. 7 00:00:09,500 --> 00:00:10,470 Tên anh ta là Donald. 8 00:00:10,510 --> 00:00:11,870 Anh ta đã bị bắt đi 9 00:00:11,910 --> 00:00:13,070 Bởi 2 kẻ xâm lược. 10 00:00:13,110 --> 00:00:14,310 Ta cần phải tìm được họ.

Jul 26, 2021 10:32:22 33.68KB Download Translate

1 00:00:01,600 --> 00:00:03,060 Fringe tập trước... 2 00:00:03,100 --> 00:00:04,330 Tôi được lệnh đến 1 hiện trường vụ án ngoài ngoại ô thành phố. 3 00:00:04,370 --> 00:00:05,630 Đó là lần đầu tiên tôi gặp Etta. 4 00:00:05,670 --> 00:00:07,740 Cô bé đã chiêu mộ tôi vào đội Kháng chiến. 5 00:00:07,770 --> 00:00:09,540 Dạy tôi cách chặn bọn chúng đọc ý nghĩ. 6 00:00:09,570 --> 00:00:10,910 "Dove" là ai? 7 00:00:10,940 --> 00:00:13,510 Tôi ko biết! Chẳng là ai cả! 8 00:00:13,540 --> 00:00:15,080 Các bạn thu thập được gì từ những cuốn băng rồi. 9 00:00:15,110 --> 00:00:16,910 Đá trong mỏ Pennsylvania, 10 00:00:16,950 --> 00:00:20,220

Jul 26, 2021 10:32:22 36.71KB Download Translate

1 00:00:08,790 --> 00:00:11,520 Đây là bộ phận nút bấm tôi cần. 2 00:00:11,560 --> 00:00:13,990 Đây là lò phản ứng đầu tiên. 3 00:00:14,030 --> 00:00:15,960 Nó không có điện năng. 4 00:00:15,990 --> 00:00:18,130 Không có bộ phận này, 5 00:00:18,160 --> 00:00:21,400 tôi không thể hiệu chỉnh lại thời gian. 6 00:00:21,430 --> 00:00:27,040 Nếu kế hoạch của anh thành công, chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. 7 00:00:27,040 --> 00:00:32,590 Nếu kế hoạch của chúng tôi không thành, họ sẽ không tồn tại nữa. 8 00:00:36,080 --> 00:00:38,280 Sau từng ấy thời gian 9 00:00:38,320 --> 00:00:41,090 Những cảm xúc của ông dành cho bọn họ 10 00:00:41,120 --> 00:00:44,490 những cảm xúc