pingbot.me
Back to subtitle list

Fringe - Fifth Season Vietnamese Subtitles

 Fringe - Fifth Season

Series Info:

Released: 09 Sep 2008
Runtime: 46 min
Genre: Drama, Mystery, Sci-Fi, Thriller
Director: N/A
Actors: Anna Torv, Joshua Jackson, Jasika Nicole, John Noble
Country: USA, Canada
Rating: 8.4

Overview:

An F.B.I. agent is forced to work with an institutionalized scientist and his son in order to rationalize a brewing storm of unexplained phenomena.

Oct 13, 2021 14:01:58 Capricorn1101 Vietnamese 9

Release Name:

Fringe S05E05 720p HDTV x264-KarMa

Release Info:

Sync time và chỉnh sửa cho bản KarMa từ phụ đề của ng.minhanh412 
Download Subtitles
Oct 04, 2015 03:51:34 44.87KB Download Translate

1 00:00:01,630 --> 00:00:02,730 Phần trước của Fringe... 2 00:00:02,760 --> 00:00:03,930 Chúng đã làm gì với công viên vậy? 3 00:00:03,970 --> 00:00:05,470 Chúng san phẳng để lắp đặt máy móc... 4 00:00:05,500 --> 00:00:07,040 bơm các-bon mô-nô-xít (CO) vào khí quyển. 5 00:00:07,070 --> 00:00:08,000 Tại sao? 6 00:00:08,040 --> 00:00:09,070 Không khí ở đây, 7 00:00:09,100 --> 00:00:10,170 quá nhiều ô-xy đối với chúng. 8 00:00:10,210 --> 00:00:11,340 Một vài năm nữa, và những tác động... 9 00:00:11,370 --> 00:00:12,540 sẽ không thể đảo ngược được nữa. 10