Back to subtitle list

Fate: The Winx Saga - Second Season Malay Subtitles

 Fate: The Winx Saga - Second Season

Series Info:

Released: 22 Jan 2021
Runtime: N/A
Genre: Action, Adventure, Drama
Director: N/A
Actors: Freddie Thorp, Sadie Soverall, Theo Graham
Country: Italy, United Kingdom
Rating: 6.9

Overview:

A live-action adaptation of Nickelodeon's Winx Club (2004). It follows Bloom as she adjusts to life in the Otherworld, where she must learn to control her dangerous magical powers.

Sep 16, 2022 14:28:09 ShasyaLala Malay 7

Release Name:

Fate.The.Winx.Saga.S02.Complete.WEBRip.x264-ION10

Release Info:

Netflix Retail. 
Download Subtitles
Sep 16, 2022 07:16:14 43.31KB Download Translate

1 00:00:12,583 --> 00:00:15,416 SEBUAH SIRI NETFLIX 2 00:00:43,000 --> 00:00:45,333 Percaya tak? Saya tak percaya. 3 00:01:02,041 --> 00:01:03,291 Apa itu tadi? 4 00:01:07,666 --> 00:01:08,833 Orang Rentungkah? 5 00:01:13,875 --> 00:01:16,375 - Kurang asam. - Awak pula pengecut. 6 00:01:16,458 --> 00:01:20,458 Saya cuma nak cakap, kalau kamu berdua nak menggatal 7 00:01:20,541 --> 00:01:21,750 buat di tempat lain. 8 00:01:28,958 --> 00:01:30,625 Boleh tahan pari-pari minda. 9 00:01:31,541 --> 00:01:33,666 Teruskan. Ia semakin sedap. 10 00:01:36,083 --> 00:01:38,625

Sep 16, 2022 07:16:14 36.38KB Download Translate

1 00:00:07,833 --> 00:00:08,708 Akar Helderon? 2 00:00:09,250 --> 00:00:10,458 Ayah pasti dah cuba. 3 00:00:10,541 --> 00:00:13,250 Ingat rupa gigitan pada tubuh Devin? 4 00:00:13,333 --> 00:00:16,791 Jumlah luka, corak? Boleh kecilkan kemungkinan. 5 00:00:16,875 --> 00:00:17,833 Itu tak penting. 6 00:00:19,208 --> 00:00:22,291 Sia-sia saja. Ayah dah cakap awak tak boleh tolong. 7 00:00:22,375 --> 00:00:23,750 Saya meyakinkan. 8 00:00:23,833 --> 00:00:25,250 Lebih daripada Rosalind? 9 00:00:25,333 --> 00:00:28,250 Dia beri arahan pelajar tak boleh dekati Devin. 10

Sep 16, 2022 07:16:14 45.62KB Download Translate

1 00:00:06,666 --> 00:00:07,500 Sky. 2 00:00:10,208 --> 00:00:13,208 SEBUAH SIRI ASLI NETFLIX 3 00:00:17,375 --> 00:00:19,708 - Andreas bakar rumah kita. - Saya tahu. 4 00:00:21,541 --> 00:00:24,541 Dia baran. Dari dulu. 5 00:00:26,583 --> 00:00:28,333 Tak tahu pula cerita itu. 6 00:00:29,041 --> 00:00:33,166 Boleh ambil balik sampah ini? Saya tahu ia bukan Andreas punya. 7 00:00:35,875 --> 00:00:39,750 Baru beberapa bulan, tapi awak dah cakap macam dia, Sky. 8 00:00:39,833 --> 00:00:41,625 - Bagaimana masuk? - Harvey. 9 00:00:42,958 --> 00:00:45,000 - Kita perlu bincang. - Tak perlu.

Sep 16, 2022 07:16:14 44.33KB Download Translate

1 00:00:07,333 --> 00:00:08,458 SEBUAH SIRI NETFLIX 2 00:00:08,541 --> 00:00:11,000 Dah tiga hari Beatrix hilang. 3 00:00:12,500 --> 00:00:16,125 Adakah itu tanggungjawab saya? Bukan tanggungjawab penjaganya? 4 00:00:17,291 --> 00:00:20,291 Saya dah cakap dengan datuk bandar. Dia akan beritahu kalau jumpa. 5 00:00:20,375 --> 00:00:24,458 Kita patut cari dia, dengan semua sumber yang ada. 6 00:00:24,541 --> 00:00:28,750 - Jika ahli sihir ilmu hitam dapat dia… - Itu yang mereka jangka. 7 00:00:28,833 --> 00:00:33,375 Mereka nak kita bertindak. Supaya dapat culik pari-pari dengan mudah. 8 00:00:33,458 --> 00:00:36,375 Jika nak pari-pari, apa kata bagi satu? 9 00:00:37,291 --> 00:00:39,833 Buat pertukaran.

Sep 16, 2022 07:16:14 46.25KB Download Translate

1 00:00:19,625 --> 00:00:21,666 - Hei. - Apa khabar pagi ini? 2 00:00:21,750 --> 00:00:24,125 Takut. Saya setuju nak jumpa. Mana awak? 3 00:00:24,208 --> 00:00:27,250 Malangnya, saya tak boleh datang hari ini. 4 00:00:27,333 --> 00:00:31,208 Serius? Saya tak boleh cari alasan untuk keluar dari sekolah. 5 00:00:31,291 --> 00:00:34,083 Jangan stres. Kita akan cari jalan. 6 00:00:34,166 --> 00:00:35,333 Berbual lagi nanti. 7 00:00:43,708 --> 00:00:44,791 Dia tak datang. 8 00:00:53,625 --> 00:00:54,833 Apa dia kata? 9 00:00:55,458 --> 00:00:58,666 "Kita akan cari jalan." Dia tahu rancangan kita. 10

Sep 16, 2022 07:16:14 42.15KB Download Translate

1 00:00:06,750 --> 00:00:09,708 SEBUAH SIRI NETFLIX 2 00:00:13,958 --> 00:00:17,125 Kamu tentu faham betapa seriusnya situasi sekarang. 3 00:00:17,916 --> 00:00:20,458 Kami belum pasti cara untuk menanganinya. 4 00:00:21,416 --> 00:00:25,041 Jadi tiada siapa boleh tahu butiran kejadian di perkuburan hari ini. 5 00:00:25,125 --> 00:00:28,541 Tiada siapa boleh tahu tiada lagi pari-pari di sekolah ini 6 00:00:28,625 --> 00:00:30,375 yang boleh kawal Api Naga. 7 00:00:31,000 --> 00:00:33,500 Maaf, saya tahu memang serius Bloom bunuh… 8 00:00:34,750 --> 00:00:36,250 Rosalind dah mati. 9 00:00:37,083 --> 00:00:40,958 Tapi pada pendapat saya, Rosalind bunuh Cik Dowling lagi serius.

Sep 16, 2022 07:16:14 39.11KB Download Translate

1 00:00:08,083 --> 00:00:09,833 Maklumatnya boleh dipercayai. 2 00:00:09,916 --> 00:00:11,166 Itu saya tak pertikaikan, 3 00:00:11,250 --> 00:00:14,166 tapi mungkinkah ada orang beritahu ahli sihir? 4 00:00:15,583 --> 00:00:16,708 Belum jumpa Bloom? 5 00:00:16,791 --> 00:00:20,333 Belum, dan bekalan kuasa baru terputus. 6 00:00:20,416 --> 00:00:24,750 Sama ada ia helah untuk keluarkan dia atau dia sedang hilang kawalan. 7 00:00:24,833 --> 00:00:27,000 Bloom tak berbahaya. Percayalah. 8 00:00:27,083 --> 00:00:28,666 Jangan terlalu yakin. 9 00:00:57,041 --> 00:01:00,125 Harapnya Bavani belum periksa bilik kita. 10 00:01:02,958 --> 00:01:04,666