Back to subtitle list

Eve (Ibeu / 이브) Vietnamese Subtitles

 Eve (Ibeu / 이브)
Jun 23, 2022 01:15:21 peacemaker2021 Vietnamese 5

Release Name:

EVE.S01E04.KOREAN.WEBRip.x264-KOREA

Release Info:

sync time 
Download Subtitles
Jun 17, 2022 09:27:38 58.24KB Download Translate

1 00:00:42,770 --> 00:00:44,019 (THIÊN NGA BÓNG ĐÊM) 2 00:01:13,559 --> 00:01:16,739 Hai vị khách cạnh tranh Badoneon đã giáp mặt nhau. 3 00:01:20,579 --> 00:01:23,239 Tại sao cô lại cần Badoneon của Piazzolla vậy? 4 00:01:25,899 --> 00:01:27,889 Rõ ràng cô đang che giấu gì đó. 5 00:01:28,339 --> 00:01:29,369 Là gì được nhỉ? 6 00:01:29,619 --> 00:01:31,439 Thân phận thực sự của cô là gì? 7 00:01:36,449 --> 00:01:38,699 Cô đang giấu diếm điều gì trong tim mình? 8 00:01:41,069 --> 00:01:43,819 Cô đang giấu diếm điều gì mà phải khổ cực như thế này. 9 00:01:53,769 --> 00:01:55,279 (Tập 4) 10