Back to subtitle list

Eternals Vietnamese Subtitles

 Eternals

Movie Info:

Released: 05 Nov 2021
Runtime: N/A
Genre: Action, Adventure, Drama
Director: ChloƩ Zhao
Actors: Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden
Country: United Kingdom, United States
Rating: N/A

Overview:

The saga of the Eternals, a race of immortal beings who lived on Earth and shaped its history and civilizations.

Jan 13, 2022 12:39:00 sub.Trader Vietnamese 2

Release Name:

Eternals.2021.1080p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-TOMMY

Release Info:

Retail | Geniux Ngô 
Download Subtitles
Jan 11, 2022 15:16:16 126.47KB Download Translate

1 00:00:08,090 --> 00:00:12,638 Thuở ban đầu, 2 00:00:12,846 --> 00:00:16,767 trước cả sáu Điểm Đơn Cực và khởi đầu của tạo hóa, 3 00:00:16,975 --> 00:00:19,978 đã xuất hiện các CELESTIAL. Arishem, Celestial Tối Cao, 4 00:00:20,145 --> 00:00:24,024 đã tạo ra mặt trời đầu tiên và đem ánh sáng đến cho vũ trụ. 5 00:00:24,191 --> 00:00:27,819 Sự sống bắt đầu, và thịnh vượng. Vạn vật cân bằng. 6 00:00:27,986 --> 00:00:32,073 Đến khi một loài săn mồi phi tự nhiên xuất hiện từ vũ trụ sâu thẳm 7 00:00:32,241 --> 00:00:35,619 thôn tính sự sống thông minh - 8 00:00:35,786 --> 00:00:40,332 chúng được gọi là các DEVIANT. Vũ trụ chìm vào hỗn loạn. 9 00:00:40,499 --> 00:00:44,336