Back to subtitle list
Lazada

Enbamingu Turkish Subtitles

 Enbamingu
Jul 24, 2020 11:51:27 smoyl Turkish 10

Release Name:

DVD9

Release Info:

5.72 GB NTSC DVD9 from Tpb. 
Download Subtitles
Mar 24, 2011 16:34:32 55.97KB Download Translate

1 00:00:19,979 --> 00:00:21,310 Mumyalama... 2 00:00:22,048 --> 00:00:24,341 Antik Mýsýr'da, krallarýn cesetleri, 3 00:00:24,342 --> 00:00:27,782 çürümeyi önlemek ve bedeni korumak için... 4 00:00:27,887 --> 00:00:31,482 ...ilelebet mumyalanmýþ kalsýn diye, deðerli belesan yaðýna daldýrýlýrdý. 5 00:00:32,292 --> 00:00:33,557 Mumyalamanýn kökeni, 6 00:00:33,558 --> 00:00:37,355 belesan yaðý ile bu yaðýn kullanýmýnýn keþfedilmesine dayanýr. 7 00:00:37,630 --> 00:00:43,159 Amerikan Ýç Savaþý esnasýnda, askerlerin naaþý uzak memleketlerine... 8 00:00:43,636 --> 00:00:50,269 ...intikal ettirilirken, mumyalama yaygýn bir biçimde kullanýlýyordu. 9 00:00:51,945 --> 00:00:56,314

lazada