pingbot.me
Back to subtitle list

Duel (Dyooeol / 듀얼) Slovak Subtitles

 Duel (Dyooeol / 듀얼)
May 03, 2021 00:05:09 Soobin Slovak 7

Release Name:

Duel (KOMPLET TITULKY)

Release Info:

Slovak subtitles by Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk)  Titulky sedia na videá, ktorých link nájdete na mojom blogu! 
Download Subtitles
Jul 13, 2020 18:24:10 64KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:40,759 --> 00:00:42,197 (Duel) 3 00:00:53,828 --> 00:00:57,903 Jang Deuk Cheon, zohnali ste tú miliardu wonov? 4 00:00:59,260 --> 00:01:02,220 Áno, práve ju chystám. 5 00:01:04,260 --> 00:01:06,160 A čo Soo Yeon? 6 00:01:06,690 --> 00:01:08,060 Je v poriadku? 7 00:01:09,290 --> 00:01:10,760 Ako sa má? 8 00:01:11,360 --> 00:01:14,660 Tvoje peniaze už chystám. Môžem ju aspoň počuť? 9 00:01:15,460 --> 00:01:18,789 Dovoľ mi počuť jej hlas. 10

Jul 13, 2020 18:24:10 45.45KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:52,934 --> 00:00:56,934 (V minulých častiach ste videli) 3 00:00:54,302 --> 00:00:55,862 (Rok 1993, Laboratórium Sanyoung) 4 00:00:56,404 --> 00:00:58,806 (Počas ilegálneho výskumu kmeňových buniek) 5 00:01:01,809 --> 00:01:04,445 (zomrel doktor Lee Yong Sup a s ním zmizli aj kmeňové bunky.) 6 00:01:04,579 --> 00:01:06,981 Sung Joon, pozri. Nie je to super? 7 00:01:07,181 --> 00:01:08,983 Áno, je. 8 00:01:10,852 --> 00:01:13,453 (A tak sa zrodil ľudský klon.) 9 00:01:13,454 --> 00:01:15,523 (Rok 2017, Nemocnica Sanyoung) 10 00:01:17,825 --> 00:01:20,094

Jul 13, 2020 18:24:10 60.79KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:11,999 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:55,436 --> 00:00:57,271 Prosil som ťa o pomoc! 3 00:00:57,938 --> 00:00:59,607 Mal si mi pomôcť! 4 00:00:59,740 --> 00:01:01,675 Mal si mi veriť! 5 00:01:06,147 --> 00:01:08,882 Pán policajt. Pán policajt! 6 00:01:08,883 --> 00:01:11,851 Ja ho nepoznám. Nepoznám ho. 7 00:01:11,852 --> 00:01:13,353 Upokoj sa. 8 00:01:13,354 --> 00:01:14,687 - Pán policajt. - Už ti nič nehrozí. 9 00:01:14,688 --> 00:01:15,922 Ja neklamem. 10 00:01:15,923 --> 00:01:18,024

Jul 13, 2020 18:24:10 61.97KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:56,730 --> 00:00:59,130 (V roku 1993 začal výskum pluripotentných kmeňových buniek) 3 00:01:00,660 --> 00:01:02,860 (V roku 1994 sa zrodili dva ľudské klony) 4 00:01:10,405 --> 00:01:13,664 Je vám známe niečo o ilegálnych experimentoch? 5 00:01:13,665 --> 00:01:16,834 Klony, ktoré boli výsledkom tých experimentov. 6 00:01:16,835 --> 00:01:19,704 Bude to naše tajomstvo. Nikto nebude vedieť, 7 00:01:19,705 --> 00:01:21,865 ktorý je ktorý. 8 00:01:21,865 --> 00:01:26,235 Dva klony, ktoré vyzerajú presne ako doktor Lee Yong Sup. 9 00:01:26,805 --> 00:01:29,665

Jul 13, 2020 18:24:10 64.8KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:01:00,602 --> 00:01:02,332 Prečo si ma stvoril? 3 00:01:11,472 --> 00:01:13,172 To je tá otázka? 4 00:01:14,002 --> 00:01:16,171 Na to si sa ma chcel spýtať? 5 00:01:16,172 --> 00:01:20,802 Mohol si sa venovať len svojmu výskumu lieku. 6 00:01:22,002 --> 00:01:27,172 Chápem, že si pre svoj výskum potreboval naklonované embryo. 7 00:01:27,572 --> 00:01:31,172 Vyrastal som v laboratóriu, takže čo-to o týchto veciach viem. 8 00:01:31,802 --> 00:01:34,232 Ale prečo? 9 00:01:35,872 --> 00:01:38,531 Prečo si navzdory všetkému vytváral ľudské klony

Jul 13, 2020 18:24:10 53.76KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:01:02,509 --> 00:01:03,869 To som ja. 3 00:01:05,180 --> 00:01:06,550 Mám pre teba prácu. 4 00:01:07,650 --> 00:01:09,110 Zbav sa... 5 00:01:11,850 --> 00:01:13,080 doktorky Han Yoo Ry. 6 00:01:14,480 --> 00:01:15,950 Čo ste to práve povedali? 7 00:01:16,310 --> 00:01:17,750 Vaša dcéra, 8 00:01:19,180 --> 00:01:20,750 Lee Joo Hee, je nažive. 9 00:01:24,180 --> 00:01:26,250 Nazdávam sa, že dcéra Ryu Jung Sook, Ryu Mi Rae, 10 00:01:28,980 --> 00:01:30,780

Jul 13, 2020 18:24:10 53.58KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:11,999 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:56,160 --> 00:00:59,260 Nie. Nie! Nie! 3 00:01:01,460 --> 00:01:04,800 Ja som to nebol! Ja som to nespravil! 4 00:01:05,900 --> 00:01:08,970 To Lee Sung Joon... Bol to Lee Sung Joon! 5 00:01:09,170 --> 00:01:12,939 Keby nebolo Lee Sung Joona... To Lee Sung Joon ju zabil! 6 00:01:12,940 --> 00:01:14,870 Lee Sung Joon ju zabil! 7 00:01:18,110 --> 00:01:22,050 To dievča, ktoré sa zranilo miesto doktorky... 8 00:01:22,950 --> 00:01:24,819 Čo s ňou? Je mŕtva? 9 00:01:24,820 --> 00:01:27,920 Nie. Naopak, jej stav sa výrazne zlepšil. 10

Jul 13, 2020 18:24:10 49.53KB Download Translate

1 00:00:54,626 --> 00:00:56,056 Pán Jang! 2 00:00:56,596 --> 00:00:58,096 Deuk Cheon! 3 00:01:13,276 --> 00:01:16,116 Pán Jang! Nie! 4 00:01:21,656 --> 00:01:23,056 Rýchlo, bežte. 5 00:01:23,686 --> 00:01:24,725 Choďte. 6 00:01:24,726 --> 00:01:26,225 Nemôžeme ho tu nechať! 7 00:01:26,226 --> 00:01:29,026 Pán Jang! Nemôžeme ho tu nechať! 8 00:01:32,066 --> 00:01:33,865 Pán Jang! 9 00:01:33,866 --> 00:01:36,466 Nemôžeme len tak odísť! Nie! 10 00:01:36,796 --> 00:01:39,236 Pán Jang!

Jul 13, 2020 18:24:10 61.11KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:57,671 --> 00:01:01,909 V Jeongneung, Jeongbok-gu v Soule sa našla mŕtvola dievčaťa. 3 00:01:02,176 --> 00:01:06,946 Telo objavil starší manželský pár počas prechádzky včera okolo ôsmej. 4 00:01:06,947 --> 00:01:10,183 Telo bolo nájdené v značnom rozklade. 5 00:01:50,291 --> 00:01:52,702 Ako si vedel, že sme tu? 6 00:01:52,726 --> 00:01:54,561 - Tu vás nie je treba. - Poďme. 7 00:01:54,562 --> 00:01:57,230 - Poďme. - Poďme, veliteľ. 8 00:01:57,231 --> 00:01:59,400 - Deuk Cheon. - Videli ste jej tvár? 9 00:02:00,468 --> 00:02:03,069

Jul 13, 2020 18:24:10 50.61KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:01:11,853 --> 00:01:13,321 To nie je treba. 3 00:01:19,827 --> 00:01:23,297 Zaslúži si zomrieť, či nie? Na čo ho zachraňovať? 4 00:01:23,531 --> 00:01:24,899 Ty si... 5 00:01:33,174 --> 00:01:34,609 Prestaň! 6 00:01:36,910 --> 00:01:40,982 (Duel) 7 00:01:49,691 --> 00:01:50,858 Počuj. 8 00:01:52,360 --> 00:01:54,262 - Veríš mi? - Nie. 9 00:01:55,063 --> 00:01:56,430 Ja tiež verím len tomu, čo vidím. 10

Jul 13, 2020 18:24:10 53.15KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:01:07,586 --> 00:01:08,726 Vy... 3 00:01:10,126 --> 00:01:11,325 ma poznáte, však? 4 00:01:11,326 --> 00:01:14,026 Poznám, a to veľmi dobre. 5 00:01:14,861 --> 00:01:16,431 Odkiaľ sa poznáme? 6 00:01:16,631 --> 00:01:17,701 Predtým ale... 7 00:01:21,961 --> 00:01:23,801 Ako to, že si stále nažive? 8 00:01:24,161 --> 00:01:25,161 Prosím? 9 00:01:28,161 --> 00:01:31,101 Vieš, ja... 10 00:01:32,431 --> 00:01:33,601 som ťa zabil.

Jul 13, 2020 18:24:10 47.89KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:54,189 --> 00:00:57,689 Prepáč mi to, ale nemám na výber. 3 00:01:00,149 --> 00:01:02,719 Nerob žiadne hlúposti. Len buď pokojná. 4 00:01:02,719 --> 00:01:04,349 Tak ti neublížim. 5 00:01:19,489 --> 00:01:20,989 Nikto sa ani nepohne! 6 00:01:21,649 --> 00:01:25,289 Ihneď zložte zbrane a vzdajte sa, inak budeme strielať. 7 00:01:35,089 --> 00:01:36,349 Pane. 8 00:01:36,619 --> 00:01:38,119 Nehýbte sa! 9 00:01:41,289 --> 00:01:43,788 Veliteľ Jang, zlož tú zbraň. 10

Jul 13, 2020 18:24:10 51.12KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:54,230 --> 00:00:56,630 (6. časť) 3 00:01:04,947 --> 00:01:06,387 Čo už je toto za miesto? 4 00:01:39,187 --> 00:01:43,887 Pamätaj, že aj z lovca sa môže stať lovený, bastard. 5 00:01:46,487 --> 00:01:51,587 (Duel) 6 00:02:38,117 --> 00:02:39,647 Pane. 7 00:02:40,617 --> 00:02:42,447 Kde to som? 8 00:02:43,617 --> 00:02:45,747 To nie je nemocnica? 9 00:02:46,787 --> 00:02:48,047 Kto... 10 00:02:48,917 --> 00:02:50,817

Jul 13, 2020 18:24:10 54.45KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:53,426 --> 00:00:56,503 Páči sa mi, ale musím si to ešte premyslieť. 3 00:00:56,504 --> 00:00:59,569 Samozrejme. Keď sa rozhodnete, zastavte sa. 4 00:00:59,570 --> 00:01:01,270 - Iste. - Pekný zvyšok večera. 5 00:01:05,279 --> 00:01:06,513 Áno. 6 00:01:06,781 --> 00:01:08,515 Práve zatváram. 7 00:01:09,450 --> 00:01:11,986 Áno. Tvoj darček? 8 00:01:12,553 --> 00:01:14,822 Ocko už pre teba jeden má. 9 00:01:16,190 --> 00:01:19,460 Tak po ceste domov ti kúpim ešte nejaký koláč.

Jul 13, 2020 18:24:10 51.42KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:52,871 --> 00:00:55,341 (8. časť) 3 00:00:55,841 --> 00:00:57,471 Ako mohol zmiznúť? 4 00:00:58,741 --> 00:01:00,410 Nikto sa sem nemohol vlámať. 5 00:01:00,411 --> 00:01:01,470 To sa ani nestalo. 6 00:01:01,471 --> 00:01:03,640 Oklamal vyšetrovateľov a ušiel na svojom aute. 7 00:01:03,641 --> 00:01:05,840 Žiadal predsa o ochranu, prečo by utekal? 8 00:01:05,841 --> 00:01:08,141 To vŕta v hlave aj mne. 9 00:01:11,741 --> 00:01:13,271 Jeho dcéra. 10 00:01:16,511 --> 00:01:18,670

Jul 13, 2020 18:24:10 49.21KB Download Translate

1 00:00:10,000 --> 00:00:22,000 Preložila: Soobin (www.titulkysoobin.blogspot.sk) 2 00:00:53,000 --> 00:00:57,000 (V minulých častiach ste videli) 3 00:00:54,101 --> 00:00:55,661 (Rok 1993, Laboratórium Sanyoung) 4 00:00:56,237 --> 00:00:58,277 (Počas ilegálneho výskumu kmeňových buniek) 5 00:01:00,775 --> 00:01:03,256 (zomrel doktor Lee Yong Sup a s ním zmizli aj kmeňové bunky.) 6 00:01:03,845 --> 00:01:06,113 (a tak sa zrodil ľudský klon.) 7 00:01:06,480 --> 00:01:07,547 (Rok 2017, Nemocnica Sanyoung) 8 00:01:07,548 --> 00:01:09,717 Soo Yeon. Dcérka moja... 9 00:01:13,221 --> 00:01:15,641 (Únos Jang Soo Yeon, vôbec prvej príjemkyne injekcie kmeňových buniek.) 10