Back to subtitle list

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Vietnamese Subtitles

 Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Movie Info:

Released: 06 May 2022
Runtime: N/A
Genre: Action, Adventure, Fantasy
Director: Sam Raimi
Actors: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams
Country: United States
Rating: N/A

Overview:

Plot unknown. Sequel to the 2016 Marvel film 'Doctor Strange'.

Jun 22, 2022 07:24:43 sub.Trader Vietnamese 2

Release Name:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 1080p WEB-DL DDP5 1 Atmos H 264-EVO

Release Info:

Geniux Ngô 
Download Subtitles
Jun 21, 2022 14:26:14 92.82KB Download Translate

1 00:01:03,480 --> 00:01:04,063 Giết được nó không? 2 00:01:04,230 --> 00:01:04,815 Không. 3 00:01:04,982 --> 00:01:05,649 Kia là cách giết nó. 4 00:01:10,654 --> 00:01:12,155 Sách Vishanti! 5 00:01:15,868 --> 00:01:18,120 Không cho nó lấy sức mạnh của cháu. Đến cuốn sách đi. 6 00:01:18,287 --> 00:01:19,288 Làm sao qua được? 7 00:01:19,454 --> 00:01:20,372 Nhảy. 8 00:01:23,876 --> 00:01:24,710 Bám vào! 9 00:01:26,920 --> 00:01:29,047 Không, không, không! 10 00:02:08,961 --> 00:02:10,464 Nó mạnh quá.