Back to subtitle list

Do Do Sol Sol La La Sol (Dodosolsollalasol / 도도솔솔라라솔) Malay Subtitles

 Do Do Sol Sol La La Sol (Dodosolsollalasol / 도도솔솔라라솔)
Oct 15, 2020 10:59:39 Min_Klepek Malay 38

Release Name:

도도솔솔라라솔-Do-Do-Sol-Sol-La-La-Sol-E03-NEXT-NF
Download Subtitles
Oct 15, 2020 05:41:18 57.38KB Download Translate

1 00:00:25,067 --> 00:00:26,318 JIN BEAUTY SALON 2 00:00:28,195 --> 00:00:30,155 Jangan mendapat idea yang salah. Ianya bukan-- 3 00:00:31,657 --> 00:00:33,283 Pakai baju! 4 00:00:41,459 --> 00:00:42,835 Apa yang awak buat? 5 00:00:42,918 --> 00:00:44,295 -Saya Tidur-- -Saya mandi ... 6 00:00:44,378 --> 00:00:45,212 -Apa? -Apa? 7 00:00:45,295 --> 00:00:46,296 Untuk tidur bersama? 8 00:00:47,840 --> 00:00:49,049 -Jalankan. -Jun! 9 00:00:51,426 --> 00:00:54,054 Nak pergi mana? Jun! 10 00:00:58,643 --> 00:01:00,811 Apa yang membawamu kemari?

lazada