pingbot.me
Back to subtitle list

Delayed Justice (날아라 개천용) Farsi/Persian Subtitles

 Delayed Justice (날아라 개천용)
Jan 10, 2021 18:04:43 moonriverteam1 Farsi/Persian 9

Release Name:

ㆍ날아라 개천용.Delayed.Justice.EP16.MoonRiverTeam

Release Info:

AppleTor webdl HDTVتیم ترجمه مون ریور دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما @moonriverteam_sns https://moonriverteam.blogsky.com/   
Download Subtitles
Jan 10, 2021 10:47:46 89.26KB Download Translate

1 00:00:04,850 --> 00:00:07,350 تاخیر در عدالت -♥ ترجمه و زیر نویس از مون ریور ♥- @moonriverteam _sns 2 00:00:07,350 --> 00:00:09,820 این سریال بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده است اسامی افراد ، مکانها و بعضی رویدادها تغییر داده شده است 3 00:00:10,360 --> 00:00:11,800 ... آدمی که راننده ی کامیون رو 4 00:00:11,960 --> 00:00:14,800 به قتل رسوند ،امروز توی این دادگاه هست؟ 5 00:00:19,570 --> 00:00:20,610 بله 6 00:00:24,510 --> 00:00:25,740 کی هست؟ 7 00:00:29,820 --> 00:00:31,080 (جایگاه شاهد) 8 00:00:32,450 --> 00:00:33,820 اون شخصه 9 00:00:50,320 --> 00:00:52,090 نماینده دادستانی، لطفا رای رو اعلام کنید 10

Jan 10, 2021 10:47:46 89.2KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:05,420 تاخیر در عدالت -♥ ترجمه و زیر نویس از مون ریور ♥- @moonriverteam _sns 2 00:00:05,420 --> 00:00:10,200 این سریال بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده است اسامی افراد ، مکانها و بعضی رویدادها تغییر داده شده است 3 00:00:10,700 --> 00:00:12,140 ... آدمی که راننده ی کامیون رو 4 00:00:12,300 --> 00:00:15,140 به قتل رسوند ،امروز توی این دادگاه هست؟ 5 00:00:19,910 --> 00:00:20,950 بله 6 00:00:24,850 --> 00:00:26,080 کی هست؟ 7 00:00:30,160 --> 00:00:31,420 (جایگاه شاهد) 8 00:00:32,790 --> 00:00:34,160 اون شخصه 9 00:00:50,740 --> 00:00:52,510 نماینده دادستانی، لطفا رای رو اعلام کنید 10