pingbot.me
Back to subtitle list

Dark Hole (Dakeuhol / 다크홀) Farsi/Persian Subtitles

 Dark Hole (Dakeuhol / 다크홀)
May 02, 2021 06:10:10 sunflowermag Farsi/Persian 8

Release Name:

🌻 Dark.Hole.Ep.01.WEB-DL.sunflowermag 🌻

Release Info:

کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان 
Download Subtitles
May 01, 2021 16:54:14 41.74KB Download Translate

1 00:00:55,100 --> 00:00:59,204 (ÊãÇãí ÔÎÕíÊ åÇ ¡ ÓÇÒãÇä åÇ¡ã˜Çä åÇ æ ÍæÇÏË ÛíÑ æÇÞÚí ÇäÏ) 2 00:00:59,228 --> 00:01:09,228 Êíã ÊÑÌãå ãÌáå ÂÝÊÇȐÑÏÇä¡ ÊÞÏíã ãí ˜äÏ www.sunflowermag.site @sunflowermag :˜ÇäÇá æ ÇíäÓÊǐÑÇã ãÌáå 3 00:01:11,050 --> 00:01:20,050 Believer ãÊÑÌãíä: ÒåÑÇ º ÓÇÑÇ º (ÒåÑÇ)Zamilton 4 00:01:26,030 --> 00:01:30,068 (ÎØ áíÓ¡ æÑæÏ ããäæÚ) 5 00:03:11,069 --> 00:03:13,505 Ïæ íæä! ÈíÇ ÇíäÌÇ 6 00:03:13,505 --> 00:03:15,006 !Çæäí 7 00:03:19,911 --> 00:03:21,613 ÍÇáÊ ÎæÈå¿ 8 00:03:22,514 --> 00:03:25,049 ÒÎãí äÔÏí¿ - äå - 9 00:03:35,760 --> 00:03:37,295 ÈíÇ ÈÑíã