Back to subtitle list
How to unblock

Condor - First Season Vietnamese Subtitles

 Condor - First Season

Series Info:

Released: 06 Jun 2018
Runtime: 60 min
Genre: Action, Drama, Thriller
Director: N/A
Actors: Max Irons, Kristen Hager, Bob Balaban, Gage Graham-Arbuthnot
Country: USA
Rating: 7.8

Overview:

Based on the novel "Six Days of the Condor" by James Grady and screenplay "Three Days of the Condor" by Lorenzo Semple Jr. and David Rayfiel, CONDOR follows CIA analyst Joe Turner who ...

Jun 25, 2020 23:52:40 Alliechu Vietnamese 8

Release Name:

Condor S01E08 A Question Of Compromise

Release Info:

Alliethesubber vietsub 
Download Subtitles
Aug 06, 2019 14:17:10 72.48KB Download

[Script Info] ; Script generated by Aegisub 3.2.2 ; http://www.aegisub.org/ Title: Default Aegisub file ScriptType: v4.00+ WrapStyle: 0 ScaledBorderAndShadow: yes YCbCr Matrix: None [Aegisub Project Garbage] Scroll Position: 736 Active Line: 732 Video Position: 65598 [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default,Arial,20,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,2,2,10,10,10,1 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:00:00.93,0:00:02.79,Default,,0,0,0,,{\i1}Trước đó trên Condor...{\i0} Dialogue: 0,0:00:02.89,0:00:04.22,Default,,0,0,0,,Sam đe dọa Elden ư? Dialogue: 0,0:00:04.25,0:00:06.50,Default,,0,0,0,,- Elden gặp tai nạn xe hơi.\N- Anh ấy đâu có đi xe đâu. Dialogue: 0,0:00:06.52,0:00:08.72,Default,,0,0,0,,- Cô đang nói gì thế?\N- Tôi có bằng chứng. Dialogue: 0,0:00:08.74,0:00:10.72,Default,,0,0,0,,{\i1} Tôi không muốn nói hẳn ra.\N Tôi nghĩ rằng họ đang theo dõi nhà tôi.{\i0} Dialogue: 0,0:00:10.79,0:00:12.56,Default,,0,0,0,,Saeed Abu-Saeed Dialogue: 0,0:00:12.58,0:00:15.00,Default,,0,0,0,,chạy một chương trình \Nvũ khí hóa học cho Saddam. Dialogue: 0,0:00:15.07,0:00:16.74,Default,,0,0,0,,Đó là Ammar Nazari à? Dialogue: 0,0:00:16.84,0:00:18.73,Default,,0,0,0,,- Vụ trao đổi kìa.\N- Chuyện này cứ sai sai sao. Dialogue: 0,0:00:18.76,0:00:19.98,Default,,0,0,0,,Tất cả đều không đúng. Dialogue: 0,0:00:20.08,0:00:21.82,Default,,0,0,0,,{\i1}Các giao đoạn sơ bộ đã xong.{\i0} Dialogue: 0,0:00:21.84,0:00:23.76,Default,,0,0,0,,{\i1}Abu-Saeed đã bị nhiễm bệnh.{\i} Dialogue: 0,0:00:23.92,0:00:25.78,Default,,0,0,0,,{\i1}Người giao hàng \Nđang trên đường tới nơi rồi.{\i} Dialogue: 0,0:00:25.80,0:00:27.24,Default,,0,0,0,,{\i1} Bạn từ MIT của em\N đã ở trên thời sự đó.{\i0} Dialogue: 0,0:00:27.30,0:00:29.64,Default,,0,0,0,,Cậu ta nói rằng \NJoe Turner là người của CIA. Dialogue: 0,0:00:29.74,0:00:31.06,Default,,0,0,0,,{\i1} Chính phủ đã khiến các bạn tin rằng{\i0} Dialogue: 0,0:00:31.09,0:00:32.70,Default,,0,0,0,,{\i1} họ chỉ là những thường dân\N bị mắc vào một vụ xả súng.{\i0} Dialogue: 0,0:00:32.72,0:00:35.91,Default,,0,0,0,,{\i1}Họ là những người phục vụ nước Mỹ,\N và họ đã bị nhắm tới từ trước.{\i0} Dialogue: 0,0:00:35.99,0:00:37.41,Default,,0,0,0,,Không, không. Dialogue: 0,0:00:39.59,0:00:40.67,Default,,0,0,0,,Sarah là bạn của tôi.

How to unblock