Back to subtitle list

Condor - First Season Vietnamese Subtitles

 Condor - First Season

Series Info:

Released: 06 Jun 2018
Runtime: 60 min
Genre: Action, Drama, Thriller
Director: N/A
Actors: Max Irons, Kristen Hager, Bob Balaban, Gage Graham-Arbuthnot
Country: USA
Rating: 7.8

Overview:

Based on the novel "Six Days of the Condor" by James Grady and screenplay "Three Days of the Condor" by Lorenzo Semple Jr. and David Rayfiel, CONDOR follows CIA analyst Joe Turner who ...

Jun 25, 2020 23:52:40 Alliechu Vietnamese 9

Release Name:

Condor s01e06

Release Info:

Alliethesubber  
Download Subtitles
Jul 21, 2019 16:41:54 70.54KB Download

[Script Info] ; Script generated by Aegisub 3.2.2 ; http://www.aegisub.org/ Title: Default Aegisub file ScriptType: v4.00+ WrapStyle: 0 ScaledBorderAndShadow: yes YCbCr Matrix: None [Aegisub Project Garbage] Scroll Position: 771 Active Line: 777 Video Position: 68006 [V4+ Styles] Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding Style: Default,Arial,20,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2,2,2,10,10,10,1 [Events] Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text Dialogue: 0,0:00:00.91,0:00:02.84,Default,,0,0,0,,{\i1}Trước đó trên Condor...{\i0} Dialogue: 0,0:00:02.93,0:00:04.55,Default,,0,0,0,,Đứng yên! Katherine Hale? Dialogue: 0,0:00:04.62,0:00:05.84,Default,,0,0,0,, Tôi là một sĩ quan liên bang. Dialogue: 0,0:00:05.89,0:00:08.60,Default,,0,0,0,,Tôi cần xác nhận danh tính của "Gabrielle"... Dialogue: 0,0:00:08.63,0:00:09.63,Default,,0,0,0,,Joubert. Dialogue: 0,0:00:09.65,0:00:12.19,Default,,0,0,0,,Iris mà. Em sẽ mang ít \Nđồ ăn và mang nhiều rượu. Dialogue: 0,0:00:12.21,0:00:13.32,Default,,0,0,0,,Cô ấy dạo này sao rồi? Dialogue: 0,0:00:13.35,0:00:15.38,Default,,0,0,0,,Cô biết không, cuộc hôn nhân\N của Elden và tôi không mấy tốt đẹp. Dialogue: 0,0:00:15.46,0:00:17.28,Default,,0,0,0,,Công việc mới chính là \Nngười tình thực sự của anh ấy. Dialogue: 0,0:00:17.38,0:00:19.24,Default,,0,0,0,,{\i1}Có một người phụ nữ, tóc đen, dài.{\i0} Dialogue: 0,0:00:19.34,0:00:20.64,Default,,0,0,0,,Nghe giọng giống \Ndân của vùng Trung Đông. Dialogue: 0,0:00:20.74,0:00:23.60,Default,,0,0,0,,Nếu cô có tình cờ gặp được cô ta, \Ncô phải chạy thục mạng. Dialogue: 0,0:00:25.03,0:00:27.37,Default,,0,0,0,,{\i1}Caleb Wolfe đang xuất hiện\N trên trang đầu của nhiều trang báo.{\i0} Dialogue: 0,0:00:27.47,0:00:29.77,Default,,0,0,0,,{\i1} Trung tâm phân tích IEP thực chất\N không phải là một công ty công nghệ.{\i0} Dialogue: 0,0:00:29.87,0:00:31.05,Default,,0,0,0,,{\i1} Nó là một trụ sở của CIA.{\i0} Dialogue: 0,0:00:31.15,0:00:34.94,Default,,0,0,0,,Ngoài kia vẫn có người \Ncó thể vũ khí hóa dịch bệnh này. Dialogue: 0,0:00:35.04,0:00:37.42,Default,,0,0,0,,{\i1}Ta phải giả định rằng họ sẽ sử dụng nó.{\i0} Dialogue: 0,0:00:37.52,0:00:41.02,Default,,0,0,0,, Ngoài kia vẫn có một người biết về các công ty,\N Nathan, và anh ta chỉ là một phân tích viên thôi. Dialogue: 0,0:00:41.08,0:00:43.47,Default,,0,0,0,, Lòng tham của ông đang gây \Nnguy hiểm cho cả chiến dịch đấy. Dialogue: 0,0:00:43.57,0:00:44.86,Default,,0,0,0,, Còn anh là thằng quái nào vậy?

How to unblock