Back to subtitle list

Collectors (Dogool/도굴) Vietnamese Subtitles

 Collectors (Dogool/도굴)

Movie Info:

Released: 06 Nov 2020
Runtime: N/A
Genre: Crime
Director: Park Jung-bae
Actors: N/A
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

A search is underway for an ancient royal treasure in the city of Seoul.

Jan 13, 2022 15:53:15 Princes_Fieva Vietnamese 1

Release Name:

Collectors.2020.KOREAN.WEB-DL.1080p.H264-[Mkvking.com]

Release Info:

https://mkvking.com/collectors-2020/ 
Download Subtitles
May 12, 2021 11:59:18 127.46KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:10,000 [Chương trình này có phụ đề tiếng Việt] 2 00:00:29,060 --> 00:00:32,189 [CJ ENTERTAINMENT sản xuất] 3 00:00:40,360 --> 00:00:43,490 [Đầu tư sản xuất: Choi Jin Hee] 4 00:00:53,080 --> 00:00:55,850 [Chẳng phải nói là xây mộ ở nơi tiếp giáp giữa Thanh Long và Bạch Hổ] 5 00:00:56,970 --> 00:01:00,140 [nhìn xuống Chu Tước ở phía nam sao?] 6 00:01:04,180 --> 00:01:05,600 Chắc là chỗ này rồi. 7 00:01:16,320 --> 00:01:17,860 Xem ra mình đến chậm một bước rồi. 8 00:01:31,910 --> 00:01:33,229 Chuyện gì vậy? 9 00:01:39,330 --> 00:01:40,460 Sao không kéo ra được? 10 00:01:51,810 --> 00:01:52,890 Sao lại...