Back to subtitle list

Brave New World Turkish Subtitles

 Brave New World
May 13, 2022 01:22:38 Banquo Turkish 2

Release Name:

Brave New World (1998).avi

Release Info:

Çevirmen: Murat 'BANQUO' Co┼čkuner 
Download Subtitles
May 12, 2022 18:17:40 88.29KB Download Translate

1 00:00:25,052 --> 00:00:28,358 CESUR YENÝ DÜNYA 2 00:01:39,884 --> 00:01:43,607 Hayat böyle baþlar... hepimiz için. 3 00:01:44,445 --> 00:01:50,159 Her þeyin doðru sonuçlandýðýndan emin olmak için, erkek ve diþinin DNA'larý eþleþtirilir. 4 00:01:51,193 --> 00:01:55,082 Yumurta döllenir... 5 00:01:53,085 --> 00:01:55,110 ...DNA'lar birleþtirilir... 6 00:01:55,191 --> 00:01:57,197 ...ve bebek geliþmeye baþlar. 7 00:01:58,458 --> 00:01:59,936 Savaþlar'dan önce... 8 00:02:00,506 --> 00:02:02,714 ...erkekler ve kadýnlar, DNA'larýný kendileri eþleþtirirdi. 9 00:02:02,800 --> 00:02:05,901 O zaman... her þey olabilirdi.