Back to subtitle list

Blackpink: Light Up the Sky (Bbeullaekpingkeu: Sesangeul Balkhyeora / 블랙핑크: 세상을 밝혀라) Vietnamese Subtitles

 Blackpink: Light Up the Sky (Bbeullaekpingkeu: Sesangeul Balkhyeora / 블랙핑크: 세상을 밝혀라)

Movie Info:

Released: 14 Oct 2020
Runtime: 79 min
Genre: Documentary, Music
Director: Caroline Suh
Actors: Jennie Kim, Ji-soo Kim, Lalisa Manoban, Rosé
Country: USA
Rating: N/A

Overview:

Chart the meteoric rise of the South Korean girl group BLACKPINK in director Caroline Suh's documentary.

Oct 16, 2020 02:14:54 Vo_Minh_Quoc Vietnamese 2

Release Name:

BLACKPINK - THẮP SÁNG BẦU TRỜI

Release Info:

Bản chỉnh sửa các định dạng chữ nghiêng cho web phim có phụ đề không hỗ trợ chữ nghiêng. 
Download Subtitles
Oct 15, 2020 20:45:10 106.85KB Download Translate

1 00:00:06,297 --> 00:00:11,302 ‪PHIM TÀI LIỆU CỦA NETFLIX‬ 2 00:00:18,059 --> 00:00:20,061 ‪SẮP RA MẮT!‬ 3 00:00:38,997 --> 00:00:43,835 Hôm nay là ngày ra mắt nhóm nữ mới nhất của YG sau bảy năm. 4 00:00:45,378 --> 00:00:47,464 Xin giới thiệu BLACKPINK! 5 00:01:01,853 --> 00:01:05,230 ‪BA NĂM SAU‬ 6 00:01:08,359 --> 00:01:12,030 Xin chào đón BLACKPINK! 7 00:01:17,452 --> 00:01:20,121 ‪Xin chào, chúng tôi là BLACKPINK.‬ 8 00:01:24,417 --> 00:01:28,463 ‪Những vị khách kế tiếp là nhóm nữ Hàn Quốc‬ ‪xếp hạng cao nhất mọi thời đại.‬ 9 00:01:29,506 --> 00:01:31,591 ‪...nhóm nhạc K-pop cực nổi tiếng...‬ 10 00:01:32,383 --> 00:01:34,135

lazada