Back to subtitle list

Blackpink: Light Up the Sky (Bbeullaekpingkeu: Sesangeul Balkhyeora / 블랙핑크: 세상을 밝혀라) Vietnamese Subtitles

 Blackpink: Light Up the Sky (Bbeullaekpingkeu: Sesangeul Balkhyeora / 블랙핑크: 세상을 밝혀라)

Movie Info:

Released: 14 Oct 2020
Runtime: 79 min
Genre: Documentary, Music
Director: Caroline Suh
Actors: Jennie Kim, Ji-soo Kim, Lalisa Manoban, Rosé
Country: USA
Rating: N/A

Overview:

Chart the meteoric rise of the South Korean girl group BLACKPINK in director Caroline Suh's documentary.

Oct 15, 2020 22:59:58 phimlau Vietnamese 2

Release Name:

BLACKPINK: Thắp Sáng Bầu Trời

Release Info:

Xem phim này với chất lượng 1080HD tại:  https://phimlau.online/ 
Download Subtitles
Oct 15, 2020 16:40:10 108.12KB Download Translate

1 00:00:00,000 --> 00:00:05,000 PhimLau.Online Giới Thiệu! BLACKPINK: Light Up the Sky (2020) 2 00:00:06,297 --> 00:00:11,302 ‪PHIM TÀI LIỆU CỦA NETFLIX‬ 3 00:00:18,059 --> 00:00:20,061 ‪SẮP RA MẮT!‬ 4 00:00:38,997 --> 00:00:43,835 Hôm nay là ngày ra mắt nhóm nữ mới nhất của YG sau bảy năm. 5 00:00:45,378 --> 00:00:47,464 Xin giới thiệu BLACKPINK! 6 00:01:01,853 --> 00:01:05,230 ‪BA NĂM SAU‬ 7 00:01:08,359 --> 00:01:12,030 Xin chào đón BLACKPINK! 8 00:01:17,452 --> 00:01:20,121 ‪Xin chào, chúng tôi là BLACKPINK.‬ 9 00:01:24,417 --> 00:01:28,463 ‪Những vị khách kế tiếp là nhóm nữ Hàn Quốc‬ ‪xếp hạng cao nhất mọi thời đại.‬ 10

lazada