pingbot.me
Back to subtitle list

Black Widow Vietnamese Subtitles

 Black Widow

Movie Info:

Released: 07 May 2021
Runtime: 133 min
Genre: Action, Adventure, Sci-Fi
Director: Cate Shortland
Actors: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour
Country: USA
Rating: N/A

Overview:

A film about Natasha Romanoff in her quests between the films Civil War and Infinity War.

Sep 14, 2021 00:17:12 sub.Trader Vietnamese 5

Release Name:

Black Widow 2021 1080p DSNP WEB-DL DDP5 1 Atmos H 264-CMRG

Release Info:

Tiểu Hài Nhi 
Download Subtitles
Sep 01, 2021 20:32:18 101KB Download Translate

1 00:01:06,608 --> 00:01:07,609 Chào Nat! 2 00:01:37,055 --> 00:01:38,682 Bọn mình cùng lộn ngược này. 3 00:01:38,849 --> 00:01:40,934 Và chị cá em sẽ đổ trước. 4 00:01:41,101 --> 00:01:42,644 Không, chị đổ thì có. 5 00:01:43,145 --> 00:01:45,439 Chị không trụ lâu hơn được đâu. 6 00:01:48,233 --> 00:01:49,860 Đã nói là em sẽ đổ trước mà. 7 00:01:50,777 --> 00:01:53,322 Chị nói rồi mà! 8 00:01:55,908 --> 00:01:56,950 Đã nói rồi mà! 9 00:01:58,827 --> 00:02:00,412 Mẹ ơi! 10 00:02:08,336 --> 00:02:09,505 Có chuyện gì thế?