pingbot.me
Back to subtitle list

Benim Adim Melek - First Season Turkish Subtitles

 Benim Adim Melek - First Season
Apr 30, 2021 17:03:14 KalbindenPiraye Turkish 17

Release Name:

Benim Adim Melek - First Season

Release Info:

EP 61-62 
Download Subtitles
Apr 29, 2021 22:15:50 145.47KB Download Translate

1 00:00:05,083 --> 00:00:06,083 Vildan haným... 2 00:00:06,316 --> 00:00:09,120 ...size bu kadar yakýnken, aramýzda görünmez duvarlarýn olmasý... 3 00:00:09,241 --> 00:00:10,241 ...canýmý yakýyor. 4 00:00:10,396 --> 00:00:11,863 Kimseye bir þey diyemiyorum... 5 00:00:12,233 --> 00:00:14,322 ...bütün heveslerim boðazýma bir bir diziliyor. 6 00:00:14,774 --> 00:00:17,601 Bu duvarlarý yýkamama ihtimali beni çok korkutuyor. 7 00:00:18,000 --> 00:00:21,263 Ýnþallah o ihtimallerin altýnda ezil, öl Kenan... 8 00:00:21,834 --> 00:00:22,956 ...temennim bu yani. 9 00:00:23,150 --> 00:00:24,150 Anlamadým yenge?

Apr 29, 2021 22:15:50 172.42KB Download Translate

1 00:00:00,109 --> 00:00:01,839 (Jenerik) 2 00:00:02,382 --> 00:00:03,928 Caným benim, bir tanem benim... 3 00:00:05,660 --> 00:00:06,663 ...bir tanem. 4 00:00:08,054 --> 00:00:09,086 Caným kardeþim. 5 00:00:09,503 --> 00:00:11,859 Mithat, geçmiþ olsun kardeþim. 6 00:00:12,279 --> 00:00:13,282 Sað ol abiciðim. 7 00:00:13,418 --> 00:00:15,834 Ýyi misin kardeþim sen, iyi misin bir tanem? 8 00:00:15,998 --> 00:00:17,894 Bir yerin aðrýyor mu, acýyor mu? 9 00:00:17,985 --> 00:00:19,134 Ýyiyim ablacýðým, iyiyim... 10 00:00:19,923 --> 00:00:22,285 ...birazcýk þu dikiþ yeri