pingbot.me
Back to subtitle list

Benim Adim Melek - First Season Turkish Subtitles

 Benim Adim Melek - First Season
Apr 30, 2021 17:03:14 KalbindenPiraye Turkish 5

Release Name:

Benim Adim Melek - First Season

Release Info:

EP 41-50 
Download Subtitles
Apr 29, 2021 22:08:46 162.93KB Download Translate

1 00:00:01,999 --> 00:00:03,999 (Askeri araç sesi) 2 00:00:11,802 --> 00:00:13,802 (Müzik) 3 00:00:27,169 --> 00:00:30,534 (Müzik devam ediyor) 4 00:00:34,600 --> 00:00:35,670 Uzman Çavuþ Yasin Begetek. 5 00:00:35,760 --> 00:00:37,511 Sahra hastanemize hoþgeldiniz komutaným. 6 00:00:38,014 --> 00:00:39,141 -Sað ol Yasin. -Sað ol. 7 00:00:40,653 --> 00:00:42,053 -Alayým komutaným. -Sað ol Yasin. 8 00:00:42,144 --> 00:00:44,838 (Müzik) 9 00:00:54,138 --> 00:00:55,138 Baba. 10

Apr 29, 2021 22:08:46 173.73KB Download Translate

1 00:00:02,734 --> 00:00:08,628 (Müzik - Gerilim) 2 00:00:19,288 --> 00:00:21,288 (Müzik devam ediyor) 3 00:00:36,103 --> 00:00:38,821 (Müzik devam ediyor) 4 00:00:39,946 --> 00:00:42,032 (Eþya sesleri) 5 00:00:43,715 --> 00:00:45,715 (Müzik - Gerilim) 6 00:01:00,313 --> 00:01:03,377 (Müzik devam ediyor) 7 00:01:07,906 --> 00:01:09,088 -Eyvallah. -Ýyi akþamlar. 8 00:01:09,179 --> 00:01:10,219 Ýyi akþamlar. 9 00:01:13,410 --> 00:01:14,574 Kazandýk kazandýk. 10 00:01:17,759 --> 00:01:18,948 Süperdin þampiyon ya.

Apr 29, 2021 22:08:46 192KB Download Translate

1 00:00:03,960 --> 00:00:05,398 (Müzik - Gerilim) 2 00:00:05,909 --> 00:00:06,952 Selamünaleyküm. 3 00:00:07,108 --> 00:00:08,437 Selamünaleyküm Komutan. 4 00:00:08,869 --> 00:00:09,927 -Aleykümselam kardeþim. -Komutan... 5 00:00:10,018 --> 00:00:11,608 Allah rýzasý için yardým et. 6 00:00:11,699 --> 00:00:13,323 Karým hamile altý aylýk kanamasý baþladý. 7 00:00:13,414 --> 00:00:15,546 -Tamam sakin ol. Tamam. -Allah rýzasý için yardým et. 8 00:00:15,727 --> 00:00:16,949 Ömer sen bir bakýver. 9 00:00:17,310 --> 00:00:18,735 Ýnan sen de Ömer’le git. 10

Apr 29, 2021 22:08:46 210.99KB Download Translate

1 00:00:00,078 --> 00:00:02,334 (Jenerik) 2 00:00:02,563 --> 00:00:03,563 (Kapý açýlma sesi) 3 00:00:07,856 --> 00:00:12,667 (Müzik - Duygusal) 4 00:00:22,615 --> 00:00:23,915 Cumali. 5 00:00:24,006 --> 00:00:29,709 (Müzik - Duygusal) 6 00:00:44,560 --> 00:00:48,794 (Müzik devam ediyor) 7 00:01:03,080 --> 00:01:07,634 (Müzik devam ediyor) 8 00:01:28,648 --> 00:01:30,039 Ömer. 9 00:01:33,196 --> 00:01:34,196 Ömer. 10 00:01:34,287 --> 00:01:35,287 Ömer oðlum.

Apr 29, 2021 22:08:46 216.69KB Download Translate

1 00:00:02,246 --> 00:00:03,765 Ömer niye susuyorsun öyle? 2 00:00:03,856 --> 00:00:06,445 (Müzik - Duygusal) 3 00:00:06,570 --> 00:00:07,894 Niye cevap vermiyorsun bana? 4 00:00:08,615 --> 00:00:09,638 Kýzým... 5 00:00:11,716 --> 00:00:12,772 ...Ömer. 6 00:00:14,477 --> 00:00:15,563 Defne. 7 00:00:20,164 --> 00:00:21,342 Defne sensin demek. 8 00:00:22,790 --> 00:00:24,505 Benim tabi. Þaka mý bu? 9 00:00:25,775 --> 00:00:26,980 Ömer þaka mý yapýyorsun? 10 00:00:28,591 --> 00:00:29,875 Ne yapmaya çalýþýyorsun?

Apr 29, 2021 22:08:46 220.56KB Download Translate

1 00:00:00,031 --> 00:00:02,024 (Müzik - Gerilim) 2 00:00:02,344 --> 00:00:03,773 Tamam uzatma kardeþim tamam. 3 00:00:03,910 --> 00:00:04,984 Benim hesabým Kerem’le. 4 00:00:05,184 --> 00:00:06,598 -Sen karýþma. -Lan ne hesabý? 5 00:00:06,697 --> 00:00:08,251 Ne hesabý? Anlat bana söyle. 6 00:00:08,342 --> 00:00:09,416 Seni ilgilendirmez. 7 00:00:09,554 --> 00:00:10,572 Bu iþ daha bitmedi. 8 00:00:10,663 --> 00:00:13,061 -Hadi gel gidelim. -Kerem hesap diyor, bitmedi diyor. 9 00:00:13,152 --> 00:00:15,002 -Ne diyor oðlum bu? -Tamam tamam. 10

Apr 29, 2021 22:08:46 198.64KB Download Translate

1 00:00:03,347 --> 00:00:04,947 Vildan Haným lütfen. 2 00:00:05,657 --> 00:00:07,192 Lütfen. Ýki dakika. 3 00:00:13,180 --> 00:00:14,329 Ne istiyorsunuz Kenan Bey? 4 00:00:14,941 --> 00:00:16,659 Telefonda çok gergin konuþtunuz. 5 00:00:17,353 --> 00:00:18,429 Bir þey mi oldu? 6 00:00:19,300 --> 00:00:20,586 Neden bana öyle söylediniz? 7 00:00:21,488 --> 00:00:23,803 Farkýnda olmadan sizi incitecek bir þey mi yaptým? 8 00:00:25,288 --> 00:00:28,083 Kenan Bey bizim sohbetlerimiz... 9 00:00:28,975 --> 00:00:30,422 ...evlatlarýmýzýn yarasýndan... 10 00:00:31,930 --> 00:00:33,626 ...hayat gailesinden

Apr 29, 2021 22:08:46 230.08KB Download Translate

1 00:00:02,479 --> 00:00:03,494 Müsaadenizle biz.... 2 00:00:06,158 --> 00:00:07,413 ...evlenmeye karar verdik. 3 00:00:07,504 --> 00:00:13,280 (Müzik - Duygusal) 4 00:00:31,856 --> 00:00:32,923 Ne diyorsun rafýðým? 5 00:00:34,368 --> 00:00:35,385 Verecek misin kýzý? 6 00:00:36,919 --> 00:00:42,337 (Müzik - Duygusal) 7 00:00:43,463 --> 00:00:45,477 Eðer kýzým mutlu olacaksa... 8 00:00:50,816 --> 00:00:51,877 ...ben ne diyeyim ki? 9 00:00:56,063 --> 00:00:57,072 Hayýrlý olsun de. 10 00:01:01,561 --> 00:01:02,601 Verdim gitti.

Apr 29, 2021 22:08:46 209.8KB Download Translate

1 00:00:02,942 --> 00:00:05,203 (Doktor) Sizin test sonuçlarýnýzý bizzat ben inceledim. 2 00:00:05,444 --> 00:00:07,738 (Doktor) Melek Haným’ýn donörü siz deðilsiniz Alpay Bey. 3 00:00:08,612 --> 00:00:11,244 (Kenan) Saða sola bulaþmalara artýk bir son vereceksin. 4 00:00:12,370 --> 00:00:15,991 (Kenan) Karadaðlarla da Þirhanlarla da en ufak bir tartýþma istemiyorum. 5 00:00:16,533 --> 00:00:20,243 (Kenan) Sadece kendi hayatýnla, ailenle ilgileneceksin. 6 00:00:21,220 --> 00:00:23,135 (Kenan) Halil’le Melek’i de rahat býrakacaksýn. 7 00:00:24,195 --> 00:00:27,038 (Kenan) Melek senin çocuklarýnýn annesi, baþka bir þeyin deðil. 8 00:00:28,562 --> 00:00:31,000 (Kenan) Halil Melek’le bir yol çizip hayatýna bakarsa...

Apr 29, 2021 22:08:46 210.41KB Download Translate

1 00:00:02,393 --> 00:00:05,337 Mahmut caným, Ünzileler ikramlýklarý, tatlýlarý... 2 00:00:05,428 --> 00:00:07,884 ...falan hallediyorlar. Sen de içecekleri aldýr birine dükkana... 3 00:00:07,975 --> 00:00:10,187 ...koydur oldu mu? Duydun mu caným benim? 4 00:00:10,543 --> 00:00:11,557 Tamam Kadriye duydum. 5 00:00:12,473 --> 00:00:13,912 (Müzik - Gerilim) 6 00:00:14,706 --> 00:00:15,706 Ýyi. 7 00:00:15,797 --> 00:00:16,917 Þey... 8 00:00:17,440 --> 00:00:19,623 ...bir de þu dükkanýn önünü süpürtüver tamam mý? 9 00:00:19,714 --> 00:00:21,886 Süslerken kirlenmiþtir.