pingbot.me
Back to subtitle list

Benim Adim Melek - First Season Turkish Subtitles

 Benim Adim Melek - First Season
Apr 30, 2021 17:03:14 KalbindenPiraye Turkish 11

Release Name:

Benim Adim Melek - First Season

Release Info:

Ep 29-40 
Download Subtitles
Apr 29, 2021 22:03:20 169.63KB Download Translate

1 00:00:09,492 --> 00:00:16,367 (Jenerik) 2 00:02:15,295 --> 00:02:20,317 (Gök gürültüsü sesi) (Yaðmur sesi) (Müzik - Duygusal) 3 00:02:35,536 --> 00:02:42,181 (Müzik devam ediyor) 4 00:02:59,474 --> 00:03:05,744 (Kapý çalýnma sesi) 5 00:03:23,016 --> 00:03:25,510 (Kapý açýlma sesi) Melek! 6 00:03:25,591 --> 00:03:31,955 (Müzik - Duygusal) 7 00:03:35,764 --> 00:03:36,818 Ne bu halin? 8 00:03:39,237 --> 00:03:40,237 Halil. 9 00:03:41,779 --> 00:03:43,646 Burada yazdýklarýn doðru mu? 10 00:03:47,888 --> 00:03:49,488 Sen bunu nereden buldun?

Apr 29, 2021 22:03:20 177.75KB Download Translate

1 00:00:02,241 --> 00:00:05,773 (Müzik) 2 00:00:06,507 --> 00:00:11,130 -Yardým edeyim mi? -Gerek yok hala anne. Büyüdüm ben. 3 00:00:11,293 --> 00:00:14,161 Ya sen ne ara büyüdün ya? (Gülme sesi) 4 00:00:15,521 --> 00:00:18,104 -Büyüdü deðil mi baba? -He vallahi büyüdü. Doðru diyor. 5 00:00:21,089 --> 00:00:24,182 Yakýnda aþýk da olur bizim Seyit Ali. He? 6 00:00:24,918 --> 00:00:26,918 Evleneceðim ben diye de tutturabilir. 7 00:00:29,627 --> 00:00:33,192 Düðün ne zaman Küçük Seyit Ali? (Gülme sesi) 8 00:00:33,563 --> 00:00:39,873 Düðün mü? Sünnet düðünü mü dayý? Hani sen yapacaðýz demiþtin. 9 00:00:41,494 --> 00:00:42,649

Apr 29, 2021 22:03:20 178.06KB Download Translate

1 00:00:02,685 --> 00:00:06,968 (Han ortam sesleri) 2 00:00:07,202 --> 00:00:09,257 -Hayýrlý iþler. -Saðolasýn. 3 00:00:09,460 --> 00:00:11,215 -Cumali Emmi yok mu? -Yok gelmedi. 4 00:00:11,464 --> 00:00:12,994 Toptancý Mustafa'nýn oðluyum ben. 5 00:00:13,643 --> 00:00:16,897 Bir ödeme vardý. Bir hafta oldu, daha yapmadý. Bir sorayým dedim. 6 00:00:17,150 --> 00:00:20,152 Allah Allah. Ya kafalarý çok meþgul bu aralar. Unuttu demekki. 7 00:00:20,345 --> 00:00:24,412 Herkesin bir meþguliyeti var. Ama ben de buna güvendim mal aldým. Ödeyemedim. 8 00:00:24,905 --> 00:00:27,374 Haklýsýn kardeþim de. Yýllardýr ticaret yapýyoruz babanla. 9 00:00:27,570 --> 00:00:30,595

Apr 29, 2021 22:03:20 170.06KB Download Translate

1 00:00:06,661 --> 00:00:13,419 (Jenerik Müziði) 2 00:02:15,865 --> 00:02:19,185 Oðlum sen ne ediyorsun lan? Oðlum bak seni gebertirim he. 3 00:02:19,266 --> 00:02:21,334 -Seni bak sopa manyaðý ederim he. -Ya Mahmut. 4 00:02:21,468 --> 00:02:24,240 Çocuðun sünnet arabasýný kýrmak ne? Bu ne oðlum? 5 00:02:24,264 --> 00:02:26,933 Mahmut bir sakin ol. Bak ben hamileyim Mahmut lütfen. 6 00:02:27,406 --> 00:02:30,812 -Bu kadýna dua et he. Bu kadýn gebe. -Baþka türlü anlamýyorsunuz ki. 7 00:02:31,758 --> 00:02:35,579 Bu çocuk hakkýnda karar verilirken önce bana soracaksýnýz tamam mý? 8 00:02:35,766 --> 00:02:39,897 Önce bana. Beni burada baþ köþeye oturtacaksýnýz. 9

Apr 29, 2021 22:03:20 172.96KB Download Translate

1 00:00:02,195 --> 00:00:03,395 (Kapý açýlma sesi) 2 00:00:04,976 --> 00:00:05,976 Anne. 3 00:00:06,500 --> 00:00:09,422 En güzel yeri sana ayýrdýk. (Kapý kapanma sesi) 4 00:00:09,789 --> 00:00:10,789 Bu ne yavrum. 5 00:00:11,368 --> 00:00:12,951 Filmciyiz biz. 6 00:00:13,845 --> 00:00:16,086 -Aaa. -Annem hoþ geldin. 7 00:00:16,720 --> 00:00:19,080 Hoþ bulduk yavrularým. Halacýðým. 8 00:00:20,135 --> 00:00:21,135 Seni götüreyim. 9 00:00:21,620 --> 00:00:24,705 Nasýl yani? Ne yaptýnýz? Abiciðim. 10 00:00:25,198 --> 00:00:26,807

Apr 29, 2021 22:03:22 194.75KB Download Translate

1 00:00:02,508 --> 00:00:08,412 (Müzik - Duygusal) 2 00:00:25,859 --> 00:00:31,770 (Müzik devam ediyor) 3 00:01:04,141 --> 00:01:10,104 (Müzik devam ediyor) 4 00:02:00,223 --> 00:02:05,874 (Müzik devam ediyor) 5 00:02:05,954 --> 00:02:07,954 (Müzik devam ediyor) 6 00:03:29,292 --> 00:03:35,125 (Müzik devam ediyor) 7 00:04:08,404 --> 00:04:09,561 (Korna sesi) 8 00:04:10,057 --> 00:04:12,705 Babamlara haber verdiniz mi? Mahmut abinin haberi var mý? 9 00:04:12,951 --> 00:04:14,419 Var, hepsi geldi. 10 00:04:14,912 --> 00:04:17,179 Mithat, Seyit Ali Usta’m çok kötü.

Apr 29, 2021 22:03:22 200.47KB Download Translate

1 00:00:04,992 --> 00:00:06,367 Baþak sen iyi misin ne oldu? 2 00:00:07,273 --> 00:00:08,867 Telefonda da bana bir þey söylemedin. 3 00:00:10,383 --> 00:00:11,383 -Ýhsan. -He. 4 00:00:13,797 --> 00:00:16,195 -Melek ölüyor. -Ne diyorsun Baþak ne ölmesi? 5 00:00:17,703 --> 00:00:19,156 Ya hayatým anlatýr mýsýn ne oldu? 6 00:00:19,781 --> 00:00:21,187 Þimdi hastanede mi Melek? 7 00:00:21,515 --> 00:00:22,581 Hastanede deðil. 8 00:00:23,602 --> 00:00:25,002 Ben hastaneye gittim. 9 00:00:25,250 --> 00:00:26,609 Evrak iþlerini hallettim. 10

Apr 29, 2021 22:03:22 198.78KB Download Translate

1 00:00:03,117 --> 00:00:04,117 Dede annem. 2 00:00:05,391 --> 00:00:06,431 Annem ölüyor. 3 00:00:06,563 --> 00:00:10,007 (“Sen Bir Aysýn” türküsü çalýyor) “Sen bir aysýn” 4 00:00:11,688 --> 00:00:14,953 “Ben kara gece” 5 00:00:15,461 --> 00:00:16,901 Ne diyorsun kuzum? 6 00:00:17,836 --> 00:00:18,836 He? 7 00:00:19,727 --> 00:00:20,727 Sen ne... 8 00:00:23,258 --> 00:00:26,078 Doktor. “Gel derim” 9 00:00:28,203 --> 00:00:30,062 “Gel derim” 10 00:00:31,991 --> 00:00:33,750

Apr 29, 2021 22:03:22 177.97KB Download Translate

1 00:00:08,524 --> 00:00:09,724 (Kapý açýlma sesi) 2 00:00:22,680 --> 00:00:26,007 (Müzik - Neþeli) 3 00:00:26,250 --> 00:00:29,359 -Dede. -Dedesinin kuzusu. 4 00:00:32,031 --> 00:00:33,515 Nasýlsýn dede? 5 00:00:37,143 --> 00:00:38,143 Ýyiyim. 6 00:00:38,788 --> 00:00:42,320 Seni gördüm çok daha iyi oldum. 7 00:00:42,375 --> 00:00:48,195 (Müzik - Neþeli) 8 00:01:04,281 --> 00:01:05,758 Sözümü tuttum baba. 9 00:01:07,687 --> 00:01:09,695 Beni affetmeni de istemeyeceðim senden. 10 00:01:10,258 --> 00:01:11,797

Apr 29, 2021 22:03:22 193.63KB Download Translate

1 00:00:08,247 --> 00:00:09,726 Günaydýn geciktim mi? 2 00:00:11,265 --> 00:00:13,052 (Müzik - Gerilim) 3 00:00:14,153 --> 00:00:16,353 -Günaydýn kýzým. -Günaydýn. 4 00:00:19,412 --> 00:00:21,638 Kýzým hadi sofra bekliyor. 5 00:00:22,032 --> 00:00:23,472 Sonra kaldýrýrsýn. 6 00:00:24,892 --> 00:00:25,892 Tamam. 7 00:00:26,033 --> 00:00:27,985 Melek Beyhanlar halleder kýzým. 8 00:00:28,095 --> 00:00:29,535 Gel kahvaltýný et. 9 00:00:33,394 --> 00:00:34,394 Tamam hala. 10 00:00:34,449 --> 00:00:37,574 Yok yani bunlar ben locaya

Apr 29, 2021 22:03:22 203.47KB Download Translate

1 00:00:02,063 --> 00:00:03,063 (Jenerik) 2 00:00:03,354 --> 00:00:04,634 (Han ortam sesi) 3 00:00:05,085 --> 00:00:06,445 (Müzik- Gerilim) 4 00:00:06,628 --> 00:00:07,668 Kolay gelsin. 5 00:00:12,448 --> 00:00:13,448 Hayýrdýr. 6 00:00:14,190 --> 00:00:15,782 Senin bu dükkanda ne iþin var? 7 00:00:16,309 --> 00:00:19,047 Yoksa þimdi de bizim dükkanlarý mý almaya geldi sýra? 8 00:00:19,289 --> 00:00:20,409 Konu iþ deðil. 9 00:00:20,500 --> 00:00:21,500 Kýzým Defne. 10 00:00:22,315 --> 00:00:23,995 Ýstemeye geleceklermiþ.

Apr 29, 2021 22:03:22 171KB Download Translate

1 00:00:03,344 --> 00:00:05,344 (Müzik - Neþeli) 2 00:00:05,564 --> 00:00:07,164 Ver kýzým parmaðýný. 3 00:00:10,611 --> 00:00:12,112 Bismillah. 4 00:00:14,898 --> 00:00:15,986 Hadi bakalým. 5 00:00:16,077 --> 00:00:21,572 (Müzik - Neþeli) 6 00:00:25,626 --> 00:00:26,626 Bismillah. 7 00:00:26,662 --> 00:00:32,612 (Müzik - Neþeli) 8 00:00:38,095 --> 00:00:39,735 Ver kýzým makasý da ver. 9 00:00:41,513 --> 00:00:43,347 (Gülme sesi) 10 00:00:43,558 --> 00:00:45,886 Aferin Kerem aferin adettendir.