pingbot.me
Back to subtitle list

Bad Genius Vietnamese Subtitles

 Bad Genius

Movie Info:

Released: 03 May 2017
Runtime: 130 min
Genre: Comedy, Crime, Drama, Thriller
Director: Nattawut Poonpiriya
Actors: Chutimon Chuengcharoensukying, Eisaya Hosuwan, Teeradon Supapunpinyo, Chanon Santinatornkul
Country: Thailand
Rating: 7.6

Overview:

Lynn, a genius high school student who makes money by cheating tests, receives a new task that leads her to set foot on Sydney, Australia. In order to complete the millions-Baht task, Lynn and her classmates have to finish the international STIC(SAT) exam and deliver the answers back to her friends in Thailand before the exam takes place once again in her home country.

Oct 12, 2021 17:57:10 Vo_Minh_Quoc Vietnamese 3

Release Name:

Thiên.tài.bất.hảo.WEBRip.Netflix.vi

Release Info:

Từ Netflix. Bản 2:09:41. 
Download Subtitles
Aug 22, 2021 21:33:02 102.03KB Download Translate

1 00:00:47,708 --> 00:00:49,458 Tiếp theo là cuộc thi STIC, 2 00:00:49,541 --> 00:00:52,708 hay còn gọi là Bài Thi Tiêu Chuẩn Cho Các Trường Đại Học Quốc Tế. 3 00:00:52,791 --> 00:00:55,041 Đây là bài thi kiến thức chung 4 00:00:55,125 --> 00:00:58,416 cho học sinh muốn đăng ký vào các trường đại học của Mỹ. 5 00:00:58,500 --> 00:01:04,333 Năm nay, giám thị coi thi đã phát hiện một vụ gian lận, 6 00:01:04,416 --> 00:01:08,083 dẫn đến việc rò rỉ đề thi ở nhiều nước châu Á. 7 00:01:08,166 --> 00:01:12,083 Việc điều tra đang được tiến hành. 8 00:01:26,250 --> 00:01:27,291 Không phải của em ạ. 9 00:01:30,166 --> 00:01:31,750 Tên em là Rinrada Nilthep.