Back to subtitle list

American Horror Stories - Second Season Turkish Subtitles

 American Horror Stories - Second Season
Aug 05, 2022 11:42:32 panzehir57 Turkish 5

Release Name:

American.Horror.Stories.S02E03.720p.WEB.h264-KOGi

Release Info:

Çevirmen: miskinkedi   
Download Subtitles
Aug 05, 2022 03:00:46 31.33KB Download Translate

1 00:00:31,118 --> 00:00:33,857 Bir þeyler içmemeye devam edersek cinayet iþleyeceðim. 2 00:00:33,890 --> 00:00:35,526 Gidelim o zaman. 3 00:00:37,163 --> 00:00:38,901 Ýki Votka Red Bull alabilir miyim? 4 00:00:38,934 --> 00:00:41,672 - Tabii. - Teþekkürler. 5 00:00:41,705 --> 00:00:45,055 Çok acýnasý bir yer. Bizden habersiz dangalak gecesi mi düzenlediler? 6 00:00:45,079 --> 00:00:48,453 - Çok berbatsýn, biliyor musun? - Göte göt diyorum sadece. 7 00:00:48,486 --> 00:00:52,094 Bazý insanlar uyarý iþareti olmadan halk içine çýkarýlmamalý bence. 8 00:00:52,127 --> 00:00:56,937 Her zaman istediðimizi almamýza ama hiçbir zaman hak ettiðimizi... 9 00:00:56,970 --> 00:00:58,573