Back to subtitle list

Alice (Aelriseu / 앨리스 ) Farsi/Persian Subtitles

 Alice (Aelriseu / 앨리스 )
Oct 17, 2020 05:35:19 asiamovie Farsi/Persian 2

Release Name:

.Alice.EP13.🌹AsianMoviee.ir🌹

Release Info:

🌹AsianMoviee.ir ترجمه حرفه ای با تیم 🌹   
Download Subtitles
Oct 17, 2020 00:00:38 50.98KB Download Translate

1 00:00:00,276 --> 00:00:04,176 آسیامووی با افتخار تقدیم میکند AsianMoviee.ir 2 00:00:04,200 --> 00:00:06,300 مترجمین : فاطیما ،مهتاب ،غزل ،سما ویرایش : elaheh_sh 3 00:00:06,300 --> 00:00:10,210 " هیچ جایی بهتر از همینجا نیست " 4 00:00:10,230 --> 00:00:11,430 " چری کارتر اسکات " 5 00:00:12,600 --> 00:00:14,310 " قسمت سیزدهم " 6 00:00:22,420 --> 00:00:25,220 کی اومدی خونه؟ باید بهم زنگ میزدی 7 00:00:26,790 --> 00:00:28,180 بهت گفتم 8 00:00:28,360 --> 00:00:30,450 کی گفتی؟- تو پذیرایی- 9 00:00:34,630 --> 00:00:35,900 باید درس بخونم

lazada