Back to subtitle list

Again My Life (Eogein Mai Laipeu / 어게인 마이 라이프) Vietnamese Subtitles

 Again My Life (Eogein Mai Laipeu / 어게인 마이 라이프)

Series Info:

Released: N/A
Runtime: N/A
Genre: Action
Director: N/A
Actors: Lee Joon-Gi, Lee Kyung-young, Ji-Eun Kim
Country: South Korea
Rating: N/A

Overview:

A hot-blooded prosecutor is murdered when he gets entangled in an investigation around a corrupt politician. He gets sent back in time to when he was 18 years old, and he prepares to take down his enemy.

May 13, 2022 23:13:54 KhangSX Vietnamese 0

Release Name:

Again.My.Life.E09.220506.1080p-NEXT
Again.My.Life.E10.220506.1080p-NEXT

Release Info:

Runtime : 01:04:43 & 01:02:27 
Download Subtitles
May 12, 2022 13:46:50 91.64KB Download Translate

1 00:00:48,706 --> 00:00:54,246 CÔNG TỐ VIÊN CHUYỂN SINH 2 00:00:54,491 --> 00:00:56,887 Tập 9 3 00:01:12,276 --> 00:01:12,876 Đến rồi à? 4 00:01:13,136 --> 00:01:13,796 Vâng. 5 00:01:16,396 --> 00:01:17,596 Ngài gọi tôi có việc gì thế ạ? 6 00:01:17,736 --> 00:01:19,016 Tôi đã ra lệnh cho Kim Hee Woo rồi. 7 00:01:19,816 --> 00:01:21,616 Jang Il Hyun sẽ sớm bị bắt thôi. 8 00:01:21,966 --> 00:01:23,216 Tiền bối Jang Il Hyun ạ? 9 00:01:24,906 --> 00:01:26,816 Ngài định vứt bỏ tiền bối Jang sao? 10 00:01:26,816 --> 00:01:28,566 Tôi chỉ dọa vậy thôi.

May 12, 2022 13:46:50 90.84KB Download Translate

1 00:00:48,759 --> 00:00:54,159 CÔNG TỐ VIÊN CHUYỂN SINH 2 00:00:54,523 --> 00:00:56,720 Tập 10 3 00:00:57,929 --> 00:00:58,925 Các nghị viên như chúng ta 4 00:00:58,949 --> 00:01:00,224 phải nhiệt tình giúp đỡ mới được. 5 00:01:00,249 --> 00:01:01,849 Vâng, chúng tôi biết rồi. 6 00:01:04,589 --> 00:01:05,909 Cái gì đây? 7 00:01:06,219 --> 00:01:07,989 Đây là hộp Pandora. 8 00:01:12,419 --> 00:01:13,709 Cái này... 9 00:01:13,709 --> 00:01:14,279 Vâng. 10 00:01:15,389 --> 00:01:16,759 Đúng như những gì ngài đang thấy.