Back to subtitle list

A single drop of water in a mighty River (Taiga no Itteki / 大河の一滴) English Subtitles

 A single drop of water in a mighty River (Taiga no Itteki / 大河の一滴)
Oct 15, 2020 12:07:35 purupuru English 1

Release Name:

A_SINGLE_DROP_OF_WATER
Download Subtitles
May 01, 2017 17:25:54 64.37KB Download Translate

1 00:00:39,339 --> 00:00:43,651 Original Story: ltsuki Hiroyuki 2 00:00:55,422 --> 00:00:59,666 Screenplay: Shindo Kaneto Music: Kako Takashi 3 00:01:01,428 --> 00:01:04,568 Starring: Yasuda Narumi 4 00:01:05,465 --> 00:01:08,605 Watabe Atsuro 5 00:01:09,469 --> 00:01:12,609 Sergei Nakariakov 6 00:01:14,474 --> 00:01:17,614 Baisho Mitsuko 7 00:01:18,545 --> 00:01:21,685 Mikuni Rentaro 8 00:01:24,484 --> 00:01:28,796 Directed by Koyama Seijiro 9 00:01:31,525 --> 00:01:39,525 A SINGLE DROP OF WATER IN A MIGHTY RIVER 10 00:02:04,992 --> 00:02:07,973

lazada