Back to subtitle list
How to unblock

A Hazard Of Hearts Romanian Subtitles

 A Hazard Of Hearts
Jun 30, 2020 12:22:48 phamtuantb Romanian 6

Release Name:

A.Hazard.Of.Hearts(1987)

Release Info:

source www.AllSubs.org  Help me translate to English, Thanks all   
Download Subtitles
Nov 03, 2013 16:34:54 73.36KB Download Translate

0 00:00:01,000 --> 00:00:04,000 Downloaded From www.AllSubs.org 1 00:01:26,022 --> 00:01:29,884 Prevela na slušanje: Dragandža 2 00:02:03,260 --> 00:02:05,010 Imaæu je. 3 00:02:06,977 --> 00:02:11,330 Zar nikada neæeš odustati, Rutame? Znaš da te mrzi. 4 00:02:25,480 --> 00:02:27,385 Da li je moj otac i dalje u biblioteci? 5 00:02:27,619 --> 00:02:28,507 Ne, gosp. Serena. 6 00:02:28,795 --> 00:02:32,354 Gosp. Džajls je napustio London ubrzo pošto ste vi otišli na jahanje. 7 00:02:36,972 --> 00:02:38,588 Da li je rekao kad æe se vratiti? 8 00:02:38,841 --> 00:02:39,649 Ne, gospoðice. 9 00:02:39,990 --> 00:02:43,921

How to unblock