pingbot.me
Back to subtitle list

A Discovery of Witches - First Season Turkish Subtitles

 A Discovery of Witches - First Season

Series Info:

Released: 07 Apr 2019
Runtime: 60 min
Genre: Drama, Fantasy, Romance
Director: N/A
Actors: Matthew Goode, Teresa Palmer, Valarie Pettiford, Malin Buska
Country: UK
Rating: 8.1

Overview:

Diana Bishop, historian and witch, accesses Ashmole 782 and knows she must solve its mysteries. She is offered help by the enigmatic Matthew Clairmont, but he's a vampire and witches should never trust vampires.

Jan 10, 2021 13:21:24 erlat Turkish 9

Release Name:

A.Discovery.of.Witches.SEZON1

Release Info:

SHORTBREHD 
Download Subtitles
Jan 09, 2021 20:48:52 31.52KB Download Translate

1 00:00:12,001 --> 00:00:17,001 Çeviri: daeron 2 00:00:22,949 --> 00:00:25,987 Dünya bir zamanlar gizemlerle doluydu.. 3 00:00:25,989 --> 00:00:28,229 ..ancak þimdi insanlara ait. 4 00:00:31,749 --> 00:00:34,427 Biz, yaratýklar; hepimiz yok olduk.. 5 00:00:34,429 --> 00:00:37,309 ..iblisler, vampirler ve cadýlar dýþýnda... 6 00:00:38,509 --> 00:00:41,027 farkedilme korkusuyla.. 7 00:00:41,029 --> 00:00:42,947 ..köþelerde saklandýk... 8 00:00:42,949 --> 00:00:45,389 birbirimizden bile kuþkulandýk. 9 00:00:59,349 --> 00:01:02,189 Ama, babamýn da eskiden dediði gibi.. 10 00:01:03,669 --> 00:01:06,267 ..her son..

Jan 09, 2021 20:48:52 32.03KB Download Translate

1 00:00:16,501 --> 00:00:21,500 Çeviri: Barış Fırat Kanat İyi seyirler. 2 00:00:22,946 --> 00:00:25,984 Bir zamanlar dünya harikalıklarla doluydu... 3 00:00:25,986 --> 00:00:28,226 ... ama dünya artık insanlara ait. 4 00:00:31,746 --> 00:00:34,424 Biz yaratıklar... 5 00:00:34,426 --> 00:00:37,306 ...iblisler, vampirler ve cadılar... 6 00:00:38,506 --> 00:00:41,024 ...keşfedilmek korkusuyla... 7 00:00:41,026 --> 00:00:42,944 ...insanların gözü önünde saklandık. 8 00:00:42,946 --> 00:00:45,386 Birbirimizden bile çekindik. 9 00:00:59,346 --> 00:01:02,186 Ama, babamın da eskiden dediği gibi... 10 00:01:03,666 --> 00:01:06,264 ...her son...

Jan 09, 2021 20:48:52 35.4KB Download Translate

1 00:00:01,801 --> 00:00:05,801 Çeviri: SADIK ÖNCÜ Ýyi seyirler dilerim. 2 00:00:12,740 --> 00:00:14,060 Matthieu! 3 00:00:20,940 --> 00:00:22,260 Orada. 4 00:01:22,540 --> 00:01:24,578 Matthew'ý tanýyordum. 5 00:01:24,580 --> 00:01:26,100 Bu Matthieu. 6 00:02:20,180 --> 00:02:22,180 Yüzünde kan var. 7 00:02:41,060 --> 00:02:42,380 Matthew! 8 00:03:00,380 --> 00:03:03,018 Dünya bir zamanlar gizemlerle doluydu... 9 00:03:03,020 --> 00:03:05,778 ...ancak þimdi insanoðluna ait. 10 00:03:05,780 --> 00:03:07,898 Biz, yaratýklar, hepimiz yok olduk..

Jan 09, 2021 20:48:52 35.22KB Download Translate

1 00:00:01,601 --> 00:00:03,601 Çeviri: daeron twitter.com/uAyertogrul 2 00:00:12,602 --> 00:00:13,922 Matthieu! 3 00:00:20,802 --> 00:00:22,122 Burdayým. 4 00:01:22,402 --> 00:01:24,440 Bir zamanlar tanýdýðým bir Matthew vardý. 5 00:01:24,442 --> 00:01:25,962 Adým Matthieu. 6 00:02:20,042 --> 00:02:22,042 Yüzünde kan var. 7 00:02:40,922 --> 00:02:42,242 Matthew! 8 00:03:00,242 --> 00:03:02,880 Dünya bir zamanlar gizemlerle doluydu.. 9 00:03:02,882 --> 00:03:05,640 ..ancak þimdi insanlara ait. 10 00:03:05,642 --> 00:03:07,760 Biz, yaratýklar; hepimiz yok olduk..

Jan 09, 2021 20:48:52 35.76KB Download Translate

1 00:00:12,701 --> 00:00:14,021 Matthieu! 2 00:00:20,901 --> 00:00:22,221 Orada. 3 00:00:30,961 --> 00:00:36,061 Çeviri: Barış Fırat Kanat Büyülü seyirler. 4 00:01:22,501 --> 00:01:24,539 Önceden Matthew diye birini tanırdım. 5 00:01:24,541 --> 00:01:26,061 Benim adım Matthieu. 6 00:02:20,141 --> 00:02:22,141 Yüzünde kan var. 7 00:02:41,021 --> 00:02:42,341 Matthew! 8 00:03:00,341 --> 00:03:02,979 Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu... 9 00:03:02,981 --> 00:03:05,739 ...ama artık insanlara ait. 10 00:03:05,741 --> 00:03:07,859 Bütün yaratıklar kaybolduk...

Jan 09, 2021 20:48:52 30.31KB Download Translate

1 00:00:11,801 --> 00:00:16,801 Çeviri: Barış Fırat Kanat Büyülü seyirler. 2 00:00:21,157 --> 00:00:23,437 Bir zamanlar dünya harikalarla doluydu... 3 00:00:23,461 --> 00:00:26,261 ...ama artık insanlara ait. 4 00:00:27,557 --> 00:00:30,075 Bütün yaratıklar kaybolduk... 5 00:00:30,077 --> 00:00:33,037 ...iblisler, vampirler, cadılar... 6 00:00:34,117 --> 00:00:36,595 ...keşfedilme korkusuyla... 7 00:00:36,597 --> 00:00:38,715 ...birbirimizden bile çekinerek... 8 00:00:38,717 --> 00:00:40,837 ...göz önünde saklandık. 9 00:00:43,237 --> 00:00:45,797 Ama babamın da eskiden dediği gibi... 10 00:00:48,197 --> 00:00:50,355 ...her son...

Jan 09, 2021 20:48:52 36.21KB Download Translate

1 00:00:11,601 --> 00:00:16,601 Çeviri: Barış Fırat Kanat Büyülü seyirler. 2 00:00:21,161 --> 00:00:23,441 Bir zamanlar dünya harikalarla doluydu... 3 00:00:25,201 --> 00:00:27,109 ...ama artık insanlara ait. 4 00:00:27,898 --> 00:00:29,969 Bütün yaratıklar kaybolduk... 5 00:00:31,863 --> 00:00:35,108 ...iblisler, vampirler, cadılar... 6 00:00:35,110 --> 00:00:37,102 ...keşfedilme korkusuyla... 7 00:00:37,104 --> 00:00:38,789 ...birbirimizden bile çekinerek... 8 00:00:38,791 --> 00:00:40,911 ...göz önünde saklandık. 9 00:00:42,112 --> 00:00:44,832 Ama babamın da eskiden dediği gibi... 10 00:00:45,737 --> 00:00:47,057 ...her son...

Jan 09, 2021 20:48:52 33.25KB Download Translate

1 00:00:14,201 --> 00:00:18,201 Çeviri: Barış Fırat Kanat Büyülü seyirler. 2 00:00:20,076 --> 00:00:22,994 Bir zamanlar dünya harikalarla doluydu... 3 00:00:22,996 --> 00:00:25,714 ...ama artık insanlara ait. 4 00:00:25,716 --> 00:00:28,474 Bütün yaratıklar kaybolduk... 5 00:00:28,476 --> 00:00:31,834 ...iblisler, vampirler, cadılar... 6 00:00:31,836 --> 00:00:33,794 ...keşfedilme korkusuyla... 7 00:00:33,796 --> 00:00:35,565 ...birbirimizden bile çekinerek... 8 00:00:35,590 --> 00:00:37,580 ...göz önünde saklandık. 9 00:00:38,836 --> 00:00:41,596 Ama babamın da eskiden dediği gibi... 10 00:00:42,396 --> 00:00:44,594 ...her son...

Jan 09, 2021 20:48:52 33.07KB Download Translate

1 00:00:12,001 --> 00:00:16,928 Çeviri: Barış Fırat Kanat Büyülü seyirler. 2 00:00:25,575 --> 00:00:29,893 Bir zamanlar dünya harikalarla doluydu... 3 00:00:29,895 --> 00:00:32,615 ...ama artık insanlara ait. 4 00:00:33,695 --> 00:00:36,733 Bütün yaratıklar kaybolduk... 5 00:00:36,735 --> 00:00:39,335 ...iblisler, vampirler, cadılar... 6 00:00:41,575 --> 00:00:44,444 ...keşfedilme korkusuyla... 7 00:00:44,468 --> 00:00:46,468 ...birbirimizden bile çekinerek... 8 00:00:47,535 --> 00:00:50,215 ...göz önünde saklandık. 9 00:00:52,495 --> 00:00:58,495 Ama babamın da eskiden dediği gibi, her son... 10 00:01:01,015 --> 00:01:03,175

Jan 09, 2021 20:48:52 39.08KB Download Translate

1 00:00:06,701 --> 00:00:09,261 Her şey için teşekkürler. 2 00:00:10,421 --> 00:00:13,221 Evinize sorun getirdiğim için üzgünüm. 3 00:00:13,381 --> 00:00:15,581 Bu ev daha kötülerini gördü. 4 00:00:21,781 --> 00:00:23,941 Madison'da dikkatli ol. 5 00:00:24,101 --> 00:00:26,901 Baldwin, birkaç günden fazla olmasa bile... 6 00:00:27,061 --> 00:00:30,261 ...Topluluğu oyalayabildiği kadar oyalayacaktır. 7 00:00:31,261 --> 00:00:35,381 - Ama bu onun mücadelesi değil, senin. - Biliyorum anne. 8 00:00:35,541 --> 00:00:37,581 Kendine iyi bak. 9 00:00:37,741 --> 00:00:41,061 - Benden ne istersen, hazırım. - Teşekkür ederim anne.

Jan 09, 2021 20:48:52 35.69KB Download Translate

1 00:00:12,601 --> 00:00:17,601 Çeviri: Barış Fırat Kanat Büyülü seyirler. 2 00:00:18,069 --> 00:00:20,029 Buldum seni. 3 00:00:38,229 --> 00:00:40,269 Sen Diana olmalısın. 4 00:00:46,869 --> 00:00:48,189 Juliette! 5 00:00:49,109 --> 00:00:50,989 Merhaba, Matthew. 6 00:00:56,349 --> 00:00:58,149 Gerbert yanında mı? 7 00:00:59,549 --> 00:01:01,749 Onu bıraktım. 8 00:01:02,949 --> 00:01:05,349 Beni terkettin. 9 00:01:06,669 --> 00:01:10,349 Ve şimdi onunla birliktesin. 10 00:01:13,269 --> 00:01:16,749 - Onun canını yakarsan...